Nyheter

Årsstämma 2023

Av: styrelsen, april 26, 2023

Årets stämma kommer att hållas i föreningens träfflokal tisdag den 30/5 kl 18. Stämmohandlingar kommer dels att delas ut till medlemmar, dels finnas tillgängliga på webben.

Vid årsstämman valdes en styrelse om sju personer, se under rubrik ”Föreningen”. Valberedningen fick förnyat förtroende även för kommande verksamhetsår. Stämmoprotokoll läggs upp när det är justerat.

Läs mer

Öka tryggheten i Dalen!

Av: styrelsen, mars 7, 2023

Har du synpunkter och idéer om hur tryggheten kan förbättras? Framför dina synpunkter och åsikter vid ett möte den 16/3. Läs mer här.

Läs mer

Motion till årsstämma 2023

Av: styrelsen, januari 20, 2023

Finns det saker som du vill att föreningen ska åtgärda eller göra? Lämna då in en motion till årsstämman.

Motioner ska mejlas till info@brfkorsbarsgarden.se (skriv ”motion 2023” i ämnesraden).

Motionen bifogas sedan kallelsen till årsstämman och tas upp på stämman för beslut. Genom röstning beslutas av medlemmarna om motionen ska verkställas av styrelsen eller ej under kommande mandatperiod.

I motionen ska du förklara vad det är som du vill att kommande styrelse ska åtgärda eller göra. Beskriv situationen – bakgrund – och vad du vill att styrelsen ska göra – yrkande – samt ange tydlig avsändare.

Din motion ska vara inlämnad senast den 15 mars 2023.

Det underlättar om din motion är så beskrivande som möjligt, och framförallt – att det finns ett tydligt yrkande! Se exempel på www.brfkorsbarsgarden.se  

Läs mer

Infobrev, november 2022

Av: styrelsen, december 9, 2022

Nedanstående skickades den 27/11 direkt till boende som uppgett sin mejladress.

Här följer en liten rapport om vad som händer i Brf Körsbärsgården.

Många funderar säkert på ekonomin, inflationen som innebär både ökade priser och ökade räntekostnader. Styrelsen följer förstås utvecklingen noggrant, de största utgiftsposterna är ju räntorna på föreningens lån och energikostnader, och bedömningen nu är att de avgifter som fastställdes vid avgiftssänkningen i februari i år kommer att räcka för att betala föreningens löpande utgifter även framöver. Med reservation för att framtiden är osäker och svår att prognosticera….

Oroligheterna i omvärlden, inte minst Rysslands krig mot Ukraina, har inneburit större uppmärksamhet kring skyddsrum. Styrelsen har låtit inspektera både de utrymmen som nu används som lägenhetsförråd samt de utrymmen där skyddsutrustning förvaras och vi vet nu att föreningen uppfyller myndighetskraven.

Vid stämman i maj gavs styrelsen i uppdrag att undersöka köp eller hyra av hjärtstartare och det är nu beslutat att hyra hjärtstartare, den kommer att installeras utanför träfflokalen och tvättstugan.

Angående träfflokalen så har styrelsen beslutat att höja kvällshyran till 500 kr fr o m 1/1 2023, övriga tider är hyran oförändrad.

Sopsugen är nu renoverad men det hjälper inte om skrymmande saker slängs i sopnedkasten, släng INTE pizzakartonger och liknande. Det finns återvinningstationer både på Garagevägen och bakom Bersågränd. OM större saker nödvändigtvis måste slängas i sopnedkasten så riv sönder i mindre bitar först, tack. Vid stopp i sopsugen kan felanmälan göras direkt till Envac, tel 010-265 00 00. Stopp som uppstår hos oss kommer att debiteras föreningen, d v s vår gemensamma ekonomi.

I september hölls ett möte med alla fastighetsägare i Enskededalen, inbjudna var även representanter för olika myndigheter. Polisen var och rapporterade att Enskededalen är ett förhållandevis tryggt område men inte helt utan problem, framförallt med droghandel. Polisen uppmanar alla att ringa 112 om man ser misstänkt narkotikaförsäljning, eller andra pågående brott, även om det exempelvis rör sig om en cykelstöld. 

Tips om platser där det ofta förekommer misstänkt narkotikaförsäljning eller annan illegal verksamhet bör anmälas på polisens webbplats: https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/. Där går det att lämna tips anonymt. 

Vid en efterföljande trygghetsvandring uppmärksammades bland annat vikten av god belysning och likaså behovet av ett mer levande Dalens centrum.

Styrelsen bjöd på fika valdagen den 11/9 men tyvärr var det bara ett fåtal boende som kom förbi. 

Läs mer

Gårdsfika

Av: styrelsen, september 4, 2022

Söndag 11/9 (valdagen!) kl 14-16 bjuds det på fika för barn och vuxna. Alla boende är välkomna. Mer info kommer sättas upp i entréerna.

Läs mer

Dalens sopsug renoveras

Av: styrelsen, augusti 24, 2022

Från och med måndag 29/8 till och med den 12/9 kommer sopsugen att vara avstängd för renovering. Sopnedkast kan alltså INTE användas under dessa veckor, luckorna kommer att förseglas. Under denna period kommer det finnas sopbehållare uppställda, se karta. Dessa sopbehållare är endast avsedda för hushållsavfall.

Envac (som hanterar sopsugen) beklagar de problem som detta kan medföra.

Läs mer

Dalendagen 28/8

Av: styrelsen, augusti 20, 2022

Årets loppisdag i Dalen blir söndag den 28/8. Riktlinjerna är enkla: ställ ut bord och sälj. Ingen föranmälan behövs. Du säljer på vår egen gård och notera att det är förbjudet att stå i allén. Om någon har speciella aktiviteter eller happenings utöver loppisen får man gärna kontakta Facebooksidan Dalendagen-loppis i Dalen. 

Läs mer

Grovsopor

Av: styrelsen, augusti 12, 2022

Höstens första hämtning av grovsopor sker onsdag 17/8 kl 18-19 utanför Dalgränd 16-18. Observera att inga sopor får ställas ut före kl 18! Övriga hämtningar för hösten är angivna i kalendariet, och där krävs inloggning. Inloggningsuppgifter kan fås genom att mejla styrelsen, info@brfkorsbarsgarden.se.

Läs mer

Styrelse efter årsstämma 2022

Av: styrelsen, juni 14, 2022

Vid årsstämman 2022 omvaldes styrelsen och vid det konstituerande mötet fastställdes uppdrag enligt följande:

Ordförande: Madelaine Possman (Dalgränd 10)

Kassör: Margit Norberg (Dalgränd 22)

Sekreterare: Peter Klintebäck (Dalgränd 6)

Ledamöter: Mats Jonaeson (Dalgränd 6), Lars Mertner (Dalgränd 6) samt Ana Stolica (Dalgränd 12)

Läs mer

Årsredovisning 2021

Av: styrelsen, maj 16, 2022

Här finns årsredovisning för 2021 att ta del av inför årsstämman den 23/5 2022.

Läs mer

Cykelrensning genomförd

Av: styrelsen, maj 10, 2022

Söndag 8/5 rensades cykelförråden. Nu finns det bättre plats för de cyklar som används regelbundet.

Cyklar som ej nyttjas regelbundet ska förvaras i eget förråd.

Cyklar som var omärkta och i obrukbart skick omhändertogs och kommer att förvaras av föreningen i sex månader. Cyklar som ej avhämtats efter ett halvår kommer att slängas.

OM du saknar din cykel så skicka ett mejl till info@brfkorsbarsgarden.se och beskriv den saknade cykeln.

Läs mer

Kallelse till årsstämman

Av: styrelsen, maj 5, 2022

Här finns kallelse och dagordning till årets stämma, den 23/5 kl 19. Den kommer att hållas på Quality hotel vid Globen, lokal Cosmos.

Läs mer

Information, mars 2022

Av: styrelsen, mars 29, 2022

Ventilationen är ännu inte helt intrimmad, några lägenheter har haft dålig fart på frånluften så den har vridits upp vilket inneburit att vissa lägenheter nu kan höra ventilationen. Flera lägenheter har också haft problem med imbildning i sina fönster. Detta har kunnat åtgärdas genom byte av tätningslister. För att kunna ställa in och reglera så ventilationen blir bra i alla lägenheter så behöver tyvärr ventilationsfirma återigen komma in i lägenheter. Detta kommer att annonseras i god tid.

Hissrenoveringen närmar sig slutet och även om det varit ett fåtal tillfälliga stopp så ska risken för stående hissar vara avsevärt mycket mindre med de nya hissarna än vad det var med de tidigare hissarna som funnits sedan fastigheten byggdes 1981. I varje hiss finns krokar högt upp på hissarna respektive långsidor. De krokarna ska användas för att hänga upp skyddsfilt vid flytt, lägenhetsrenovering och transport av större möbler och liknande så att hissväggar inte förstörs. Dessa filtar bokas hos Driftia Felanmälan. Ange datum när skyddsfiltarna ska hängas upp och tas ner samt i vilken port. Se info på webben.

Hämtning av grovsopor är inbokat t o m juni, nya tider för hösten läggs ut senare.

Vid vårens fastighetsägarmöte i mitten av mars rapporterades bl a från polisen att Dalen inte sticker ut i brottsstatistiken. Det största problemet är narkotikaförsäljningen så polisen tar gärna emot tips. Tips ska vara detaljerade och tydligt uppge var, när och hur något sker

Kontakt sker via telefon 112 vid pågående brott, telefon 114 14 om det inte är pågående eller via polisen.se och kommunpolis.lpo-globen@polisen.se. För övrigt diskuterades olika trygghets- och trivselfrågor som hur områden mellan olika gårdar kan göras tryggare med bättre belysning.

Vid några tillfällen har boende störts av ungdomar som sniffat lustgas i våra trapphus. Det är inte olagligt att göra detta, men klart olämpligt och både fältassistenter samt polis vill gärna bli informerade om och när detta sker (och förstås även om andra iakttagelser gällande droger). Kontakta i första hand fältassistenter på tel 08-508 145 00, är det stökigt så kan förstås även polisen kontaktas enligt ovan.

Fastighetsutvecklingen med nytt cykelförråd och nya lägenheter ligger på is just nu.

Cykelförråden kommer att rensas på trasiga och omärkta cyklar. Endast cyklar som används regelbundet ska finnas i de förråden. Cyklar som är trasiga ska placeras i egna förråd. Cykelförråden är INTE att se som extra förvaringsutrymmen! Cyklar ska märkas med aktuellt datum senast måndag 1/5, därefter kommer omärkta, samt trasiga och uppenbart oanvända, cyklar att omhändertas och förvaras av föreningen sex månader. Cyklar som ej uthämtas efter sex månader kommer att slängas (eller bortskänkas om de är i reparerbart skick).

Kriget i Ukraina har medfört större uppmärksamhet på skyddsrum och styrelsen går igenom de skyddsrum som finns i fastigheten och kontrollerar att de lever upp till de myndighetskrav som ställs.

Notera gärna söndag den 24/4 i kalendrar. Styrelsen planerar en liten aktivitet för gårdens alla boende då.

Årets stämma kommer att hållas måndag den 23/5. Stämman kommer att hållas i Quality Hotel i Globen-området. Separat kallelse med sedvanliga handlingar kommer att delas ut till alla medlemmar någon gång mellan 25/4 och den 8/5. 

Läs mer

Cykelrensning!

Av: styrelsen, mars 27, 2022

Senast söndag 1/5 måste alla cyklar i cykelförråden vara märkta med namn, datum och adress. Datum för märkningen ska vara aktuellt, d v s för år 2022. Cyklar med gamla datummärkningar kommer att omhändertas.

Märklappar finns i respektive cykelförråd.

De cyklar som är omärkta den 2/5 kommer att omhändertas under maj månad och förvaras under sex månader. Omärkta, ej uthämtade, cyklar kommer att slängas under december 2022. Cykelförråden är endast till för cyklar som används så uppenbart trasiga och oanvända cyklar kommer också att omhändertas och förvaras i sex månader innan de slängs.

Det är inte tillåtet att låsa fast cyklar i rör och ledningar, sådana lås tas bort efter 1/5. Omärkta cyklar som är fastlåsta i cykelställ kommer att omhändertas. Lås som föreningen behöver bryta upp kommer ej att ersättas! 

Läs mer

Hissar och transporter

Av: styrelsen, mars 18, 2022

SÅ SKYDDAR VI VÅRA NYA HISSAR FRÅN ONÖDIGT SLITAGE

Rutin för beställning av skyddsfiltar 

Föreningens ambition, nu när vi fått nya hissar, är att vi ska vara rädda om dem och se till att de inte blir utsatta för onödigt slitage. Föreningen har därför införskaffat skyddsfiltar för att undvika det. Så boka skyddsfilt hos Driftia Felanmälan och ombesörj därmed att hissen i din port förses med skyddsfiltar vid in- och utflyttning samt vid renovering av lägenhet.

Gör så här:

 • Gör en felanmälan hos Driftia Förvaltning antingen via webben www.driftia.se eller via telefon 08-744 44 33 med information om att skyddsfilt skall hängas upp i hissen.
 • Meddela datum för in- och utflytt samt vid renovering av lägenhet meddela start- och slutdatum.
 • Föreningens fastighetsskötare ombesörjer att skyddsfilt hängs upp i hissen under angiven period.
 • Denna rutin ingår i föreningens förvaltning. 
Läs mer

Motion till årsstämma 2022

Av: styrelsen, januari 24, 2022

Finns det saker som du vill att föreningen ska åtgärda eller göra? Lämna då in en motion till årsstämman.

Du kan antingen mejla till info@brfkorsbarsgarden.se (skriv motion 2022 i ämnesraden) eller lägga din motion i föreningens brevlåda utanför träfflokalen/tvättstugan.

Motionen bifogas sedan kallelsen till årsstämman och tas upp på stämman för beslut. Genom röstning beslutas av medlemmarna om motionen ska verkställas av styrelsen eller ej under kommande mandatperiod.

I motionen ska du förklara vad det är som du vill att kommande styrelse ska åtgärda eller göra. Beskriv situationen – bakgrund – och vad du vill att styrelsen ska göra – yrkande – samt ange tydlig avsändare.

Din motion ska vara inlämnad senast den 8 mars 2022.

Det underlättar om din motion är så beskrivande som möjligt, och framförallt – att det finns ett tydligt yrkande! Se exempel på www.brfkorsbarsgarden.se  

Läs mer

Tv-box som utgår

Av: styrelsen, januari 13, 2022

Telia har via brev informerat om att tv-box Motorola 1910 har utgått. Den kan dock finnas kvar i något enstaka hushåll och då den slutar fungera den 12/1 så gäller något av följande:

 1. Kontakta styrelsen via info@brfkorsbarsgarden.se så ordnar styrelsen byte till ny tv-box.
 2. Kontakta Telias kundtjänst enligt nedan.
 • Erbjudande om fri tv-box gäller enbart dig som fortfarande använder tv-box Motorola 1910
 • Utbytesbox beställs hos Telia på telefon 0771-653587, vardagar kl 9.00-14.00. Telefonnumret är bemannat 
  t o m 2022-01-31.
 • Du kan max beställa 1 st kostnadsfri tv-box
 • Du beställer leverans till din hemadress för avhämtning på utlämningsställe. Leveranstid 2-5 dagar
 • Du behöver ange namnet på din fastighetsägare/hyresvärd

Så här ser Motorolas tv-box ut. På undersidan framgår också vilken tv-box det är.

image001.png
Läs mer

Hissrenovering 2022

Av: styrelsen, december 5, 2021

Planeringen för byte av de återstående hissarna ser ut som följer:

Dalgränd 16, vecka 2-5

Dalgränd 14, vecka 6-9

Dalgränd 10, vecka 9-12

Dalgränd 18, vecka 13-16

Dalgränd 22, vecka 16-19

Läs mer

Snöröjning och cyklar

Av: styrelsen,

Alla boende som använder sin cykel på vintern ombeds att inte låsa fast cykeln i staket och liknande. Det försvårar och hindrar snöröjningen.

Läs mer

Infobrev november 2021

Av: styrelsen, november 9, 2021

Vad har hänt?

ComHem, som levererar bredband, IP-telefoni och Tv (inkluderat i avgiften), blev i våras uppköpta av Tele2 men för vår del kommer det inte märkas. OM någon vill ha en snabbare uppkoppling så kan man kontakta kundtjänsten och beställa till sin egen lägenhet mot en extra kostnad.

Under våren och sommaren har gårdens planteringar tagits om hand av Solbrudens trädgårdar, bland annat har nya buskar planterats runt lekplatsen. Det är aroniabuskar som planterats och dess bär är ätliga.

De stämmobeslut som ålagts styrelsen har behandlats, bland annat har frågan om gemensam elbilspool från stämman 2020 diskuterats med övriga bostadsrättsföreningar och styrelsen konstaterat att det inte tycks finnas något intresse för detta i dagsläget. Automatiska dörröppnare har installerats och städningen av gemensamma utrymmen, framförallt i Dalgränd 8, är under uppsikt.

Vad är pågående?

Hissrenoveringen har påbörjats, hissarna i Dalgränd 8, Dalgränd 12 och Dalgränd 20 är bytta och nu pågår arbete i Dalgränd 4. Tidtabellen för hissrenoveringarna finns på föreningens webbplats, www.brfkorsbarsgarden.se/nyheter.

Träfflokalen är öppen för bokningar.

Hämtning av grovsopor är inbokat till och med januari 2022, logga in på www.brfkorsbarsgarden.se/kalender för att se datum (lösenord krävs och kan fås genom att mejla info@brfkorsbarsgarden.se).

I september hölls ett möte med alla fastighetsägare i Enskededalen (d v s alla bostadsrättsföreningar samt Svenska Bostäder). Bland annat rapporterades att brottsligheten minskat och att den upplevda tryggheten ökat, dock kvarstår fortfarande problem med drogförsäljning. Ett nytt problem är ungdomar som berusar sig på lustgas (läs mer om detta på webbplatsen). För övrigt diskuterades bland annat utemiljön och biltrafiken i området samt behov av laddplatser för elbilar.

Ventilations- och värmearbeten i fastigheten är nu avslutade.

Vad händer framöver?

Den 20:e oktober hölls ett informationsmöte om planer och idéer att skapa nytt cykelförråd och att göra om nuvarande cykelförråd, samt det f d posthuset (som Fitness 24/7 hyr idag), till lägenheter. 

Cykelförråden behöver rensas och till våren kommer en ny uppmaning att märka upp cyklar att sättas upp. Notera att cykelförråden är till för cyklar som används regelbundet. Trasiga cyklar slängs, eller förvaras i eget förråd! 

Det har framförts önskemål om bättre sopsortering och det kommer förhoppningsvis att bli möjligt till hösten 2023. Den sopsug och det system som Körsbärsgården är anslutet till är förberett för att kunna sortera olikfärgade soppåsar men Högdalens sopsorteringsanläggning måste byggas om först, läs mer här.

Läs mer

Ungdomar och lustgas

Av: styrelsen, oktober 23, 2021

Se länk för information om ”nya ungdomstrenden”.

Läs mer

Hissrenovering hösten 2021 – uppdatering

Av: styrelsen, juli 15, 2021

Måndag 9/8 kommer höstens hissrenoveringar att påbörjas. Varje hiss beräknas ta ca fyra veckor att åtgärda, och under de veckorna är det således trapporna som gäller. Hissarna åtgärdas i ordning utifrån behov. Först ut är hissen på Dalgränd 8. Planeringen ser ut som följer nedan:

Dalgränd 8: vecka 32 – 35

Dalgränd 12: vecka 36 – 39

Dalgränd 20: vecka 39 – 42

Dalgränd 4: vecka 43 – 46

Dalgränd 6: vecka 47 – 50

Hissarna i övriga uppgångar kommer att åtgärdas under första halvåret 2022.

Läs mer

Årsstämma och styrelse 2021

Av: styrelsen, juni 9, 2021

Den 24/5 hölls årets stämma. Protokollet är justerat och finns, efter inloggning, att läsa under ”Föreningen/Protokoll från årsstämma”.

Styrelsen återvaldes med ett nyval av en suppleant. Efter det konstituerande mötet den 8/6 ser styrelsen ut som följer:

Ordförande: Madelaine Possman, madelaine@brfkorsbarsgarden.se

Kassör: Margit Norberg, margit@brfkorsbarsgarden.se

Sekreterare: Peter Klintebäck, peter@brfkorsbarsgarden.se

Ledamöter: Eduard Dyachuk, eduard@brfkorsbarsgarden.se, Mats Jonaeson, mats@brfkorsbarsgarden.se, Lars Mertner, lars@brfkorsbarsgarden.se, Ana Stolica, ana@brfkorsbarsgarden.se

Suppleant: Babylonia Tibert, babylonia@brfkorsbarsgarden.se

Läs mer

Avstängning av ventilation – uppdatering

Av: styrelsen, maj 21, 2021

Under vecka 21, 24-28/5, kommer ventilationen att vara avstängd då installationer av systemet ska göras. Detta berör endast Dalgränd 16, 18, 20 och 22.

Styrelsen beklagar att information om detta kommer med så kort varsel.

Läs mer

Årsstämma 2021

Av: styrelsen, maj 9, 2021

Nu finns alla handlingar inför stämman den 24/5 upplagda under rubriken Föreningen/stämmohandlingar (inloggning krävs). Notera att stämman kommer att hållas på Quality hotel vid Globen, lokal Cosmos.

Välkomna!

Läs mer

Dörrstängare

Av: styrelsen, maj 6, 2021

Fr o m idag, 6/5, och ett par veckor framåt kommer dörrstängare att bytas ut och nya installeras så att entrédörrar ska kunna öppnas med automatik både utifrån och inifrån.

Läs mer

Grillsäsongen

Av: styrelsen, april 25, 2021

Grillsäsongen närmar sig och föreningen hoppas den gemensamma grillplatsen på gården kommer att nyttjas väl. Föreningen håller inte med grillgaller utan det får man ordna med själv. På de stora butikerna kostar ett galler uppåt 800 kronor men via nätet kan ett galler beställas för 295 kronor. Läs mer, och beställ, här.

Läs mer

Arbete i fastigheten

Av: styrelsen, mars 16, 2021

Fastighetens styrsystem av värme och ventilation ska bytas ut. Det ska göras av Styrteam AB så deras personal kommer att synas i trapphusen framöver. De behöver inte komma in i lägenheter men när det nya styrsystemet ska sättas igång så kommer ventilationen att vara avstängd en dag. När detta ska ske så kommer de att avisera både i entréer och i alla berörda lägenheter.

Läs mer

Angående avgiftssänkningen

Av: styrelsen, februari 24, 2021

Läs här vad mäklare anser om hur avgiftssänkningen påverkar värdet av våra lägenheter.

Läs mer

Info från valberedningen

Av: styrelsen, februari 19, 2021

Läs mer här.

Läs mer

Avgiftssänkning

Av: styrelsen, februari 18, 2021

Från och med april 2021 sänks avgifterna med 35%. 🙂
Nu när Brf Körsbärsgården går in på sitt andra decennium, ombildningen skedde 2010, så kan vi se att fastigheten är i gott skick, att större investeringar och underhållsinsatser är gjorda eller inplanerade. Den som kvarstår att åtgärda är renovering av hissar, det är inplanerat och budgeterat för 2021-2022. Den underhållsplan som upprättades vid ombildningen är i och med detta genomförd.

Styrelsen har i samråd med föreningens ekonomiska förvaltare gått igenom ekonomin mycket noggrant och vi ser att intäkterna (avgifter + hyresintäkter) överstiger de framtida kostnaderna. Självklart kommer pengar att avsättas för löpande driftskostnader och inplanerat underhåll, men det finns utrymme att sänka avgifterna. Några större, och kostsamma, underhållsinsatser efter hissrenoveringen är inte aktuella under kommande tioårsperiod.

Läs mer

Motion till årsstämma 2021

Av: styrelsen, januari 20, 2021

Finns det saker som du vill att föreningen ska åtgärda eller göra? Lämna då in en motion till årsstämman.

Du kan antingen mejla till info@brfkorsbarsgarden.se (skriv motion 2021 i ämnesraden) eller lägga din motion i föreningens brevlåda utanför träfflokalen/tvättstugan.

Motionen bifogas sedan kallelsen till årsstämman och tas upp på stämman för beslut. Genom röstning beslutas av medlemmarna om motionen ska verkställas av styrelsen eller ej under kommande mandatperiod.

I motionen ska du förklara vad det är som du vill att kommande styrelse ska åtgärda eller göra. Beskriv situationen – bakgrund – och vad du vill att styrelsen ska göra – yrkande – samt ange tydlig avsändare.

Din motion ska vara inlämnad senast den 7 mars 2021.

Det underlättar om din motion är så beskrivande som möjligt, och framförallt – att det finns ett tydligt yrkande! Se exempel på www.brfkorsbarsgarden.se  

Läs mer

Avgiftsfri januari – uppdatering

Av: styrelsen, december 18, 2020

På grund av den mänskliga faktorn har felaktiga avier skickats ut. Styrelsen har tidigare beslutat och informerat om att bostadsrättsinnehavare har en avgiftsfri januari och att hyresgästsinnehavare får en hyressänkning på 500 kronor i januari.

För bostadsrätterna kommer RB Ekonomi att kreditera bort avgiften för bostaden. I samband med det skickar de ut en kreditavi på detta till alla tillsammans med ett infobrev om vad som har hänt och vad som ska betalas.

För hyresrätterna kommer de att kreditera bort 500 kronor från hyran och även där skicka med ett infobrev om vad som har hänt och vad som ska betalas.

Läs mer

Träfflokalen stängd för kvällsbokningar – ny uppdatering

Av: styrelsen, november 24, 2020

Från och med idag, den 24/11, till och med den 31/1 2021 går det inte att boka kvällspass i träfflokalen. Under rådande omständigheter och med de allmänna råden att undvika större sammanhang där flera personer träffas så har styrelsen beslutat att stänga träfflokalen för bokningar på kvällstid. Det går fortfarande att boka lokalen på dagtid, styrelsen vädjar dock till de som eventuellt bokar en dagtid att iaktta försiktighet och att följa de allmänna råden om att hålla avstånd och tvätta händer noggrant.

Stängt för kvällsbokningar nu förlängt till och med 31/5.

Läs mer

Värmen, snart klart men…

Av: styrelsen, november 6, 2020

Värmex kommer avisera att de behöver komma in i alla lägenheter en sista gång för att justera värmesystemet som just satts på.
Detta med undantag för några lägenheter i port 8 och port 10 som ännu inte fått igång värmen. Berörda lägenhetsinnehavare i dessa portar har personligen informerats om det.

Läs mer

Kompensation för värmeproblem

Av: styrelsen,

Styrelsen har beslutat att alla medlemmar i föreningen ska få en avgiftsfri januari 2021 och alla hyresgäster få 500 kr i avdrag på hyran i januari 2021. Det kommer att synas på avier för kommande kvartal.

Detta som en kompensation för att värmen i fastigheten varit avstängd en längre tid.

Läs mer

Frusen?

Av: styrelsen, oktober 25, 2020

Det finns ca 20 fristående värmeelement att låna. Är du intresserad så skicka ett mejl till info@brfkorsbarsgarden.se. Först till kvarn gäller!

Läs mer

Värmen…

Av: styrelsen, oktober 18, 2020

Många boende har kontaktat Driftia, som förvaltar föreningens fastigheter, om att det är kallt i lägenheten. Installationen av nya radiatorventiler är klar i de flesta lägenheterna och det som återstår är intrimning av systemet. En förutsättning för det är att entreprenören kunnat besöka alla lägenheter och tyvärr återstår några. Förhoppningen är att allt ska vara klart senast den 30/10. Till dess kommer inkommande luft från ventilationssystemet att vara uppvärmd. Så från och med november hoppas vi att alla själva ska kunna reglera värmen i sina respektive lägenheter.

Läs mer

Balkongarbeten

Av: styrelsen, oktober 13, 2020

Denna vecka ska Fog08 åtgärda balkonger med betongräcken. Det är små hål som ska fyllas igen för att förhindra sprick- och rostbildning. Företaget använder skylift och allt arbete sker utifrån. Bli alltså inte förvånad om du ser någon utanför din balkong, även om du bor högre upp…

Läs mer

Grovsopor

Av: styrelsen, oktober 8, 2020

Ny entreprenör anlitad. Datum för höstens hämtningar inlagda i kalendern.

Läs mer

Information!

Av: styrelsen, oktober 7, 2020

Vill du veta mer om vad som händer i föreningen? Anmäl dig här.

Läs mer

Årsstämma 2020

Av: styrelsen, september 22, 2020

Vid den uppskjutna årsstämman den 21/9 omvaldes sittande styrelse och vid ett möte den 22/9 konstituerande sig styrelsen enligt följande:

Ordförande: Madelaine Possman

Kassör: Eduard Dyachuk

Sekreterare: Peter Klintebäck

Övriga ledamöter: Mats Jonaeson, Lars Mertner, Margit Norberg, Ana Stolica.

Till valberedning återvaldes Annelie Back (Dalgränd 22) och Kirsten Ytterberg (Dalgränd 8)

Läs mer

Grovsopor

Av: styrelsen, augusti 20, 2020

För tillfället har föreningen ingen inbokad hämtning av grovsopor. Aktiv transport som anlitats tidigare lägger ner verksamheten och hur detta ska ordnas framöver kommer styrelsen att diskutera. Mer information kommer framöver!

Läs mer

Energideklaration

Av: styrelsen, maj 6, 2020

Energideklarationer för alla portar finns här.

Läs mer

Årsstämma 2020 flyttad

Av: styrelsen,

På grund av viruspandemin flyttas 2020 årsstämma från den 25/5 till den 21/9.

Årsredovisning 2019 kommer att delas ut till alla medlemmar under maj månad. Övriga stämmohandlingar kommer att delas ut i september.

Alla dokument kommer också att finnas tillgängliga på föreningens webbplats (inloggning krävs för vissa dokument – inloggningsuppgifter kan erhållas om du skickar ett mejl till info@brfkorsbarsgarden.se med ditt namn och din adress).

Läs mer

Tv-information

Av: styrelsen, april 28, 2020

ComHem övergår till helt digitala sändningar i september. Läs mer här.

Läs mer

Stamspolning – uppdaterad!

Av: styrelsen, mars 24, 2020

På grund av viruspandemin är stamspolningen (som var inplanerad att utföras i april) uppskjuten till hösten.
Nya datum kommer att meddelas i god tid.

Läs mer

Grovsopor – datum inlagda!

Av: styrelsen, februari 20, 2020

Nu är datum för hämtning av grovsopor inlagda i kalendariet (inloggning krävs). Observera att det endast gäller hämtning av grovsopor – EJ byggsopor eller återvinningsmaterial. Den som (eventuellt) ställer ut grovsopor utanför de tider som anges i kalendariet kan debiteras med 1000 kronor.

Läs mer

Cykelrensning!

Av: styrelsen, februari 19, 2020

Senast torsdag 30/4 måste alla cyklar vara märkta med namn, datum och adress. De cyklar som är omärkta den 30/4 kommer att omhändertas och förvaras under sex månader. Därefter kommer omärkta, ej uthämtade, cyklar att slängas.

Märklappar finns i respektive cykelförråd.

Läs mer

Motioner till årsstämman

Av: styrelsen, januari 23, 2020

Årets stämma kommer att hållas måndagen den 25/5. Stämmohandlingar kommer att delas ut mellan 27/4 och 10/5. Den som vill föreslå något till stämman måste skriva en motion, och den måste vara inlämnad senast den 13/3. Motioner kan lämnas in både i föreningens brevlåda utanför tvättstugan och mejlas till info@brfkorsbarsgarden.se (OBS – skriv ”Motion till årsstämma 2020” i ämnesraden). Exempel på hur en motion bör se ut finns här, viktigast är att det finns ett tydligt yrkande som stämman sedan ska ta ställning till.

Läs mer

Träfflokalen

Av: styrelsen, januari 13, 2020

På grund av renovering av köket går det inte att boka träfflokalen under tiden 1/2 – 29/2.

Läs mer

Grovsopor

Av: styrelsen,

Några datum för hämtning av grovsopor är inte bokade för våren 2020. Tillsvidare får varje boende själv ta hand om sina grovsopor. Vi återkommer med besked om hur föreningen ska hantera hantering av grovsopor, besked kan väntas tidigast i februari (efter nästa styrelsemöte).

Läs mer

Hämtning av grovsopor

Av: styrelsen, augusti 20, 2019

Datum för hämtning av grovsopor är nu inlagda i kalendern. OBS – inloggning krävs, om du saknar inloggningsuppgifter så kontakta styrelsen.

Läs mer

Styrelse 2019

Av: styrelsen, augusti 10, 2019

Vid 2019 års stämma återvaldes hela styrelsen och vid styrelsens första konstituerande möte därefter utsågs Madelaine Possman till ordförande, Eduard Dyachuk till kassör, Peter Klintebäck till sekreterare. Mats Jonaeson, Lars Mertner, Margit Norberg och Ana Stolica är ledamöter, inga suppleanter.

Läs mer

Stämma 2019

Av: styrelsen, maj 3, 2019

Måndagen den 27/5 kl 19 blir det årsstämma i träfflokalen. Stämmohandlingar finns att hämta här på webbplatsen (under rubrik ”Föreningen” – inloggning krävs! Kallelse och dagordning finns att hämta här.

Läs mer

Sophantering – släng rätt!

Av: styrelsen, januari 16, 2019

Styrelsen har beslutat att den som ertappas med att placera sopor på otillåtna platser kan debiteras för bortforslingen. Den som ertappas med att slänga kartonger i sopnedkast (och därmed orsakar stopp) kommer också att debiteras för de kostnader som uppstår. Framförallt pizzakartonger har orsakat flera stopp!

Grovsopor kan lämnas när Aktiv transport är inbokade (se kalendern för tider och datum – inloggning krävs). Återvinningsmaterial (tidningar, kartonger, glas och liknande) lämnas till återvinningsstationer. Vitvaror som byts ut kan oftast tas tillbaka av det företag som levererar den nya produkten.

Egna byggsopor hanteras i särskild ordning (kontakta styrelsen innan byggsäckar ställs upp). Den som renoverar sin lägenhet har ansvar för att byggsopor transporteras bort! OM det inte sköts kan den ansvarige debiteras för föreningens kostnader + en straffavgift på 1000 kronor.

Läs mer

Aptusbrickor

Av: styrelsen,

Vid styrelsemötet den 15/1 beslutades att boende vid beställning av extrabrickor ska betala 180 kronor för dessa och att borttappade brickor ersätts utan kostnad (den borttappade brickan spärras). Kontakta styrelsen om nya brickor behövs.

Läs mer

Grovsopor – hämtning

Av: styrelsen, december 31, 2018

Nu är datum för hämtning av grovsopor under första halvåret 2019 inlagt i kalendariet (kräver inloggning). Grovsopor kan lämnas mellan kl 18 och 19, utanför portalen mellan Dalgränd 16 och 18. (OBS: ej återvinning – sådant lämnas vid återlämningsstationer): Ingen utplacering av gropsopor i förväg eller på annan plats – den som gör det kan debiteras av föreningen!

Läs mer

Julklapp till alla bostadsrättsinnehavare

Av: styrelsen, december 19, 2018

Avgiftsfri januari 2019

Styrelsen har beslutat att alla bostadrättshavare i Brf Körsbärsgården får en avgiftsfri januari månad 2019. Anledningen är att vi lyckats bekosta underhålls- och renoveringsarbete under 2018 med befintliga medel. Styrelsen anser att föreningens goda ekonomi ska komma er medlemmar till godo, därav en avgiftsfri januari månad 2019.

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Läs mer

Aptusbrickor – viktigt!

Av: styrelsen, oktober 18, 2018
Den 24 oktober stängs alla gamla nyckelbrickor av och raderas i föreningens Aptussystem. Endast de nya vita nyckelbrickorna fungerar efter den 24 oktober. Har nya brickor inte kvitterats ut så mejla till info@brfkorsbarsgarden.se

 

Läs mer

Terassrenovering

Av: styrelsen, oktober 6, 2018
Fr o m tisdag 9/10 kommer terassarbeten att ske på gården, se länk för mer information.
Läs mer

Grovsopor – tider för hösten utlagda

Av: styrelsen, september 3, 2018
Se kalendariet (inloggning krävs). Ingenting får ställas ut i förväg. Den/de som ertappas med att ställa ut sopor i förväg kan debiteras för det! OBS – endast grovsopor, inget byggmaterial eller återvinning (sådant slängs i återvinningsstation).
Läs mer

Agenta förvaltning har bytt namn

Av: styrelsen, augusti 22, 2018
Agenta förvaltning är uppköpta av Riksbyggen. Nytt namn är Förvaltning i Östersund AB och fr o m 20/8 2018 gäller följande webbadresser:

www.agentaförvaltning.se avslutas och ny adress är www.rbekonomi.se

Alla mejladresser som har xxxxx@agentaforvaltning.se ändras till xxxxx@rbekonomi.se

 

Läs mer

E-faktura

Av: styrelsen, augusti 20, 2018
Nu kan du ansluta till e-faktura för att betala din avgift eller hyra. Läs mer här.
Läs mer

Webbokning av tvättstuga och träfflokal

Av: styrelsen, augusti 15, 2018
Webbokningslänk till Körsbärsgården:

http://korsbarsgarden.baxectotal.se/aptusportal

För att använda appen:

Sök på Bokning i Apple store för iPhone/ i Google play för Android
– Då kommer bokningsappen upp, med namnet Aptus Elektronik AB under.

Ladda ned appen och skriv in bokningslänken.

Boende – inloggning
Användarnamn: Portnummer – lägenhetsnummer med streck emellan
Lösenord: Portnummer & lägenhetsnummer tillsammans utan streck (5 siffror)

Till exempel (Port 8, lgh 067):
Användarnamn: 08-067
Lösenord: 08067

Till exempel (Port 22, lgh 001):
Användarnamn: 22-001
Lösenord: 22001

F = Finmaskin

G = Grovmaskin

L = Lokal – Träfflokal

 

Läs mer

Styrelse efter stämma 28 maj 2018

Av: styrelsen,
Vid stämman den 28:e maj 2018 valdes sju ordinarie ledamöter. Vid styrelsens första möte konstituerade den sig enligt följande:

Madelaine Possman, Dalgränd 10, ordförande

Peter Klintebäck, Dalgränd 6, sekreterare

Eduard Dyachuk, Dalgränd 12,  kassör

Mats Jonaeson, Dalgränd 6, ledamot

Lars Mertner, Dalgränd 6, ledamot

Margit Norberg, Dalgränd 22, ledamot

Ana Stolica, Dalgränd 12, ledamot

Läs mer

Nya nyckelbrickor till alla boende

Av: styrelsen, maj 9, 2018
Styrelsen har valt att revidera databasen i föreningens Aptussystem p g a osäkerhet gällande nyckelbrickor i föreningen som kan vara på drift, exempelvis vara borttappade, inte överlämnade vid flytt, ej återlämnade av entreprenör etc.

Nya nyckelbrickor kvitteras ut i styrelserummet, Dalgränd 2, följande datum och tider:

 Den 14, 15, 16, 17 och 21 maj

Mellan kl. 07.00 – 08.00 och kl. 19.00 – 20.00

Den 18 och 22 maj

Mellan kl. 07.00 – 08.00

Nyckelbrickorna fungerar som tidigare till samtliga portar, dörr till lägenhetsförråd, gemensamma utrymmen såsom cykel- och barnvagnsförråd samt för bokning av tvättstuga och träfflokal.

Inom kort kommer boende att kunna boka både tvättstuga och träfflokal på webben samt i mobilapp. Mer info kommer.

Välkommen till styrelserummet ovan tider att kvittera ut nya nyckelbrickor!

Läs mer

Nya förvaltare

Av: styrelsen, mars 19, 2018
Föreningen har bytt förvaltare. Från och med april 2018 kommer Agenta att sköta den ekonomiska förvaltning och Driftia den tekniska förvaltningen. Agenta har delat ut information till alla boende, uppmärksamma att det är nya avier (med nytt bankgironummer) som ska användas för att betala hyror och avgifter.  Frågor om detta hänvisas till Agenta – kundtjänst@agentaforvaltning.se eller telefon 08 522 18 242.
Läs mer

Imma eller kondens på fönster

Av: styrelsen, december 18, 2017
Flera boende har rapporterat om immiga fönster efter renoveringen. Det är normalt och kommer att försvinna efter ett tag. Se här för information från företaget som utförde fönsterrenoveringen.
Läs mer

Rapport från informationsmöte 11/12

Av: styrelsen, december 7, 2017
Vid boendemötet den 11/12 informerades bland annat om:

 • fasadmålningen: att den följt plan och hållit sig inom budget. Avslutande möte med entreprenör och genomgång av protokollet från slutbesiktningen görs under december. Förutsatt att styrelsen godkänner att alla anmärkningar i besiktningsprotokoll är åtgärdade betalar föreningen slutfaktura.
 • fönsterrenovering: även fönsterrenoveringen har gått enligt plan. Dock framfördes det av boende att det uppstått imma och fukt i deras fönster efter att de renoverats. Den information styrelsen fått Mistral gällande imma på fönster kan bero på att fönstren nu är mer täta än tidigare och att de fönster som målats under hösten kan drabbas av fukt, imma, på insidan av det yttre fönstret. Mistral förklarar att det dels beror på att målarfärgen avger fukt, innan den torkat ordentligt, dels att det är kall utetemperatur som kan ge fukt mellan fönstren. Det man kan göra om man har imma mellan fönster är att torka av fukten och putsa med kylvätska (tips från boende). Det fungerar!
 • trädgård – utemiljö: att vi har ny entreprenör, AB Solbrudens Trädgårdar, som anlitats för utemiljö och snöröjning. Att motion från årsstämman gällande åtgärder att ansa växtligheten utanför entrén till Dalgränd 8 är genomfört.
 • att övriga motioner från årsstämman kommer styrelsen att börja arbeta med efter årsskiftet.
 • att styrelsen haft möte med Miljöförvaltningen som kontrollerade om föreningen arbetar enligt de myndighetskrav som gäller. Bfr Körsbärsgården fick gott betyg för hur föreningen sköts.
 • APTUS: Nya Aptuslås har installerats till boendes gemensamma utrymmen såsom lägenhetsförråds-/källardörrar, cykelrum och barnvagnsrum. Det innebär att den dörrbricka boende har kommer att ge tillträde till dörr in till sitt lägenhetsförråd/- eller källardörr och till samtliga cykelförråd samt barnvagnsförråd. Inom snar framtid kommer dock var och en få frågan om till vilket cykelförråd man önskar tillträde. Nyckel till respektive dörr kommer så småningom inte längre att fungera.
 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är genomförd. Ventilationssystemet fungerar inte optimalt i fastigheten. Styrelsen kommer att ombesörja en ordentlig genomsyn och att åtgärder vidtas

 

 • kommande projekt:
  • ca 3-4 st hyreslägenheter kommer att renoveras årligen. Det arbetet börjar i januari 2018. Styrelsen har gjort ett medvetet val att låta en av föreningens lägenheter vara evakueringslägenhet för de hyresgäster som får renoverat
  • fastighetens tak kommer att renoveras och målas under sommarhalvåret 2018
  • lekplatsen kommer att renoveras enligt underhållsplan

 

 • Förslag/idéer på åtgärder, som inkom av boende, till styrelsen:
  • förse innergården med bättre belysning, ex.vis markbelysning såsom andra föreningar i Dalen gjort
  • se över entrédörrar, portar. Återkommande fel uppstår ideligen, portdörrar som inte stängs, ramlar av etc. Boende känner sig inte trygga p.g.a av detta.
  • se över port- och trappstädning. Klagomål framfördes om att städningen inte är tillfredsställande i vissa portar.
  • se över cykelställ. Förslag framkom att införskaffa nya cykelställ, som tar mindre plats och som ger bättre möjlighet att låsa fast cykeln.
  • upprätta en sluten Facebookgrupp för Brf Körsbärsgården. (Meddelade att det är inget som styrelsen har för avsikt att göra.) Sara Bergström, Dalgränd 6, erbjöd sig och tar initiativ till att lägga upp Brf Körsbärsgården på Facebook. Hon efterlyser en administratör som tillsammans med henne kan administrera Facebooksidan.

 

Läs mer

Grovsopor

Av: styrelsen, augusti 23, 2017
Datum för hämtningar av grovsopor är angivna i kalendern.
Läs mer

Fönsterrenovering

Av: styrelsen, juli 10, 2017

Fönsterrenoveringsprojektet med Mistral tar sommarsemester

Från och med vecka 28 till och med vecka 30 tar fönsterrenoveringen i lägenheter en paus, arbetet med fönsterrenoveringen startar igen den 1 augusti.
Avisering görs av Mistral till varje lägenhet när de önskar komma och sätta igång med renoveringen.

Målningsarbeten på utsidor av fönster kommer dock att utföras under dessa sommarveckor – i trapphus, på loftgångar samt av förråds- och källarfönster. 

Läs mer

Angående fasadmålning av fastigheten

Av: styrelsen, maj 8, 2017
Med anledning av utdelad informationsblad från en medlem i föreningen gällande målning av fastighetens fasad vill styrelsen i Brf Körsbärsgården ge följande klargörande om styrelsens beslut om fasadmålning.

Styrelsen fick i uppdrag av föreningens medlemmar på årsstämman 2016 att se över fasadunderhållet på fastigheten Dalen 15 – Brf Körsbärsgården, se beslut i protokoll från årsstämma 2016.

Utifrån uppdraget från medlemmarna tog styrelsen in offerter gällande fasadtvätt samt målning. Då fasadmålning finns med i föreningens underhållsplan och enligt planen skall målningen med silikatfärg göras år 2020 och därefter med ett intervall för underhåll var 20 år enligt underhållsplanen.

För allas information har det inte gjorts något fasadunderhåll på fastigheten på 36 år, d.v.s sedan byggåret 1981. Alltså, fasaden har varken tvättats eller målats på 36 år!

Styrelsen vill understryka att målning av fastighetens fasad kommer INTE leda till några avgiftshöjningar för varken bostadsrättsinnehavare eller hyresgäster då detta arbete ingår i nuvarande avgift respektive hyra.

Styrelsen undersöker även möjligheten att samtidigt byta ut samtliga stuprör, vilket också står med i underhållsplanen. Det betyder att vi kan spara pengar på dyra byggställningskostnader om vi gör det i samband med fasadmålningen.

Kassaflödet är positivt och vi har inget behov att låna några pengar för att göra detta fasadunderhåll.

Jämfört med andra föreningar i området har vi lägre driftskostnader och lägre belåning än de har. Därför är det nu aktuellt att konkretisera våra planerade underhållsåtgärder de närmaste 10 åren.

En välskött fasad är inte bara viktigt för att huset ska se fräscht och fint ut – att måla fasaden hjälper också byggnaden att hålla sig frisk!!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Körsbärsgården

Läs mer

Sammanfattning av det som togs upp på informationsmötet den 30 november.

Av: styrelsen, december 29, 2016
Styrelsen informerade om saker som gjorts i föreningen sen årsmötet i maj.

 • Föreningen har fått en ny webbsida
  • Uppdatera din e-postadress och mobilnummer under fliken förening. – uppdatera din medlemsuppgifter. Använd samma lösenord som tidigare. Mejla info@brfkorsbarsgarden.se om du inte har lösenordet. När du uppdaterat dina medlemsuppgifter kan vi snabbt komma i kontakt med dig om vi behöver nå ut med ett brådskande meddelande eller påminna om årsstämma eller liknande. Så gå in på webbsidan och lägg in dina uppgifter.
 • Träfflokalen bokas numera elektroniskt på samma sätt som tvättstugan
  • Det är inlagt samma bokningspass som tidigare. Varje bokningspass kostar 300 kr och debiteras i efterhand på avgiften eller hyran och administreras av HSB.
 • Fastigheten har fått en ny undercentral installerad då den från byggåret gick sönder.
  • Med den nya undercentralen får vi en jämnare och förhoppningsvis mer kostnadseffektiva uppvärmning av både element och varmvatten.
 • Bord och bänkar under pergolan på ”torget” är borttagna
  • Under en längre tid har det kommit mycket klagomål från boende med lägenheter som vätter mot ”torget” på att det samlas ungdomar kvällar och sena nätter som stör nattsömnen för många varpå beslut fattats om att avlägsna bänkar och bord. Det finns även en idé om hur man kan skapa en trivsammare yta på ”torget”. Mer om den idén kommer att informeras om i vår. Har du själv en idé om hur föreningen skulle kunna göra en annorlunda plats än ”torget” som är idag, mejla din idé till info@brfkorsbarsgarden.se
 • Kö till föreningens parkeringsplatser
  • Det finns finns nu en kö upprättad för medlemmar till föreningens två parkeringsplatserför. Kontakta HSB servicecenter om du vill anmäla dig och ställa dig i kö.
 • Ekonomi
  • Föreningen har amorterat 13 miljoner kronor på föreningslånen hos SBAB. Nuvarande lånebelopp för föreningen är ca 49 miljoner kronor. Det innebär att föreningen har amorterat 21 miljoner kronor sen tillträdet 2010.
  • En kort brief om att Johan Harvig från SBAB varit på ett av styrelsens möten och informerat om att Brf Körsbärsgården har enligt SBAB en mycket bra ekonomi. Styrelsen fick positiv feedback på att föreningen amorterat så mycket på sina lån och att de nyckeltal Johan tagit fram i jämförelse med andra bostadsrättsföreningar i Dalen visar att Brf Körbärsgården i sammanhanget ligger bra till och visar på en välskött bostadsrättsförening.
  • Föreningens ekonomi i övrigt fortlöper som den ska. Vissa utgifter finns dock för oförutsätta händelser som ligger utanför fastighetens underhåll, men som i huvudsak täcks upp av föreningens försäkring.
 • Allmän information som föreningen behöver påminna alla boende om lite nu och då
  • Släng inte kartonger, inga som helst kartonger, i sopnedkasten. Det orsakar stopp som blir till onödiga utgifter för föreningen.
  • Det har uppstått stopp i avloppsrör som fått åtgärdas akut. Så tänk på vad du spolar ner i avloppet.
   • Spola ex.vis INTE ner kattsand, tops, bindor etc
  • Påminnelse om att det råder förbud mot motortrafik på förneingens mark
  • Information om rensing av trapphus och loftgångar från den 1 december 2016
  • Stamspolning av alla avloppsstammar har utförts.
  • En samfällighet med övriga bostadsrättsföreningar har bildats i området med anledning av sopsugen som samfälligheten skall ansvara för.
  • Fastighetsägarmöte har hållits där bl.a. informerades om införande av boendeparkering i området kring Enskededalen samt den långa kötiden till Dalens alla p-garage. Svenska Bostäder, som äger några av garagen, blev ombedda att se över sina kö-rutiner för att korta ner kö-tiden för boende i Dalen.
  • Beskärning av föreningens träd kommer att ske den 16 och 18 januari 2017. Senast det gjordes var under 2010. Så nu är det dags igen att bl.a. gallra ur kronorna på våra körsbärsträd.
  • Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbete? Ta då kontakt med valberedningen Eva Britt Lönnback Yilma eller Bo-Göran Knutes. Deras kontaktuppgifter hittar du på webbsidan.
 • Pågående projekt
  • Fönsterrenovering – Styrelsen har fattat beslut om metod, dvs hur föreningens fönster skall renoveras. Nuvarande träkarmar behålls. De skall målas och vid behov, om delar av karmen är i väldigt dåligt skick, byts de ut. Fönstren får nytt kitt där det behövs . Isolerglaset, den s.k. kassetten, byts ut i samtliga fönster. Utifrån detta beslut har arbetet med att färdigställa offertförfrågan och ta in offerter från olika entreprenörer påbörjats. Mer information kommer.
  • Aptusbrickor – Styrelsen har beslutat att förse fastighetens samtliga gemensamma utrymmen med aptusbrickor. Det innebär att man kommer att använda sin aptusbricka för att bl.a. komma i förrådsutrymmen, cykelrum och barnvagnsrum.
  • Takunderhåll – Det har gjorts en översyn av fastighetens tak. Sammantaget kan sägas att taken behöver dels ett kortsiktigt underhåll, dels en genomgående renovering på längre sikt.
Läs mer

Schema för grovsopor

Av: styrelsen, november 1, 2016
Grovsopor kommer att hämtas av Aktiv Transport utanför valvet

Dalgränd 16 – 18, kl 18:00 – 19:00 på följande datum:

Inga tider inbokade under sommaren

Nya tider för hösten publiceras i augusti

 

Läs mer