Nyheter

OBS!

Av: styrelsen, mars 26, 2024

ENDAST VÄRMEX FÅR ANLITAS FÖR OMBYGGNAD/TILLBYGGNAD AV VENTILATION I LÄGENHET!!!!

Läs mer

Sopsugen Enskededalen

Av: styrelsen, mars 16, 2024

Dalens Samfällighet Sopsug har numera en webbsida www.sopsugdalen.se där du kan finna aktuell information om sopsugen.

__________________________________

Sortering av matavfall

Sopsugen i Enskededalen har fått dispens till andra kvartalet 2025 för att sortera matavfall.

Anledningen är att anpassning av sopstationen i Högdalen inte kommer att vara klar för att ta emot sopsugens matavfall förrän dess.

Läs mer

Årsstämma 2024 och motioner

Av: styrelsen, januari 18, 2024

Onsdag 29/5 är det årsstämma. Kallelse och stämmohandlingar kommer att göras tillgängliga och delas ut under de två första veckorna i maj. Är det någonting som du vill att föreningen ska åtgärda eller göra så skriv en motion till stämman. Motionen ska vara inlämnad senast 17/3. Läs mer här.

Läs mer

Hämtning av grovsopor 2024

Av: styrelsen, januari 15, 2024

Datum för hämtning av grovsopor under första halvåret 2024 är utlagda i kalendern. Inloggning krävs (saknas inloggningsuppgifter så mejla info@brfkorsbarsgarden.se).

Läs mer

Info från glöggminglet, bl a om avgiften

Av: styrelsen, december 10, 2023

Vid glöggminglet den femte december informerades bland annat om att avgiften kommer att höjas med 15% från och med den första januari 2024. Att föreningen behöver höja avgiften beror på att tre (3) av föreningens lån om totalt 31.000.000 kr ska omsättas i sommar, i juni och juli 2024, vilket kommer att innebära en ökad årlig kostnad med cirka 600.000 kr (ett av föreningens lån på knappt 15 miljoner kronor har idag en ränta på 0,51%). Styrelsen har budgeterat med en höjning på samtliga tre (3) lån till en ränta på 5%.

Även andra taxebundna avgifter kommer att höjas och bli dyrare från och med första januari 2024. Stockholm Vatten och Avlopp höjer avgiften med 25%, Stockholm Exergi höger taxan på fjärrvärmen med 12%. Ellevio höjer sin taxa på elnätet med 11%. Sammantaget detta och ökad inflation inräknad konstaterar styrelsen att Brf Körsbärsgården även framledes kommer att ha den lägsta avgiften av alla bostadsrättsföreningar i Enskededalen.

Dessutom informerades om att stadgarna är uppdaterade (efter beslut på årsstämman), att OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är utförd, att brandskyddsöversyn ska göras under 2024 och att föreningens skyddsrum är iordningställda i enlighet med myndighetsbeslut.

Avslutningsvis meddelades att valberedningen (Mercedes Sanchez, mercedes@brfkorsbarsgarden.se, och Johan Kellokumpu, johan@brfkorsbarsgarden.se,) gärna vill få kontakt med de som är intresserade av styrelsearbete.

Läs mer

Infomöte med glöggmingel!

Av: styrelsen, november 28, 2023

Tisdag kväll den 5/12 kl 19.00 är alla medlemmar i Brf Körsbärsgården välkomna till träfflokalen.

Styrelsen kommer att finnas på plats för att informera om föreningens ekonomi, vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Välkomna!

Styrelsen

Anmäl dig här

  Läs mer

  Vem är skriven i din lägenhet?

  Av: styrelsen, oktober 31, 2023

  Det har uppmärksammats att kriminella personer ibland har skrivit sig i en lägenhet som de inte bor i. Nu när det har sprängts och skjutits i bland annat Enskededalen är det viktigt att ha koll på vem eller vilka som är skriven i din lägenhet. Det går tyvärr att skriva sig i en lägenhet som man inte bor i, utan vetskap för den som verkligen bor i lägenheten – OM man inte anmäler till Skatteverket att alla ändringar gällande den egna lägenheten ska bekräftas via Bank-ID.

  Styrelsen uppmanar alla boende på Körsbärsgården att logga in på ”Mina sidor” på Skatteverket och se vem/vilka som är folkbokförda på samma adress och även anmäla att eventuella ändringar ska bekräftas via Bank-ID.

  Läs mer

  Trivselvandring

  Av: styrelsen, oktober 9, 2023

  Triveslvandring i Dalen den 16 oktober kl. 18.00 tillsammans med alla fastighetsägare i Dalen.

  Vi börjar utanför Svenska Bostäders kontor på Dalens allé 3 den 16 oktober kl. 18 och är klara kl. 19.

  Syftet är att hitta förbättringsmöjligheter i området för att öka trivseln, attraktiviteten och tryggheten. Mycket av det som tagits upp vid tidigare vandringar har lett till förbättringar.  

  Det vore fint om Brf Körsbärsgården var representerade på trivselvandringen.

  Anmäl dig genom att skicka mejl till info@brfkorsbarsgarden.se.

  Läs mer

  Sopsugen

  Av: styrelsen, oktober 5, 2023

  Under 2023 har sopsugen haft dispens från att sortera matavfall. Denna dispens kommer att fortsätta gälla även för 2024. Detta beror på att Högdalens sopstation inte är klar med sin uppgradering av anläggningen och därför inte kan ta emot matavfall under 2024.

  Läs mer

  Protokoll från fastighetsägarmöte i Dalen

  Av: styrelsen, september 28, 2023

  Hej!

  Klicka här för protokollet från fastighetsägarmötet i Dalen.

  Notera gärna dessa datum:

  16 oktober kl. 18-19 Trivselvandring i Dalen, start utanför Svenska Bostäders kontor på Dalens allé 3. Meddela mig vem som kommer.

  12 februari 2024 kl. 18-19.30 Fastighetsägarmöte på Svenska Bostäders kontor på Dalens allé 3.

  Läs mer

  Info från Baxec

  Av: styrelsen, september 27, 2023

  Klicka här för senaste nyheterna från Baxec.

  Läs mer

  Gården

  Av: styrelsen, september 11, 2023

  Under hösten kommer Solbruden (som sköter gården på föreningens uppdrag) att montera ned och ta bort trasiga staket.

  Läs mer

  Lekstugan

  Av: styrelsen, augusti 19, 2023

  Lekstugan måste tyvärr rivas då den dömts ut vid en inspektion. Förhoppningsvis kan dock bord och bänkar bli kvar. Det som tas bort kommer naturligtvis att ersättas med annat.

  Även ett träd som står vid lekplatsen kommer att tas bort då det är i dåligt skick.

  Läs mer

  Hämtning av grovsopor

  Av: styrelsen, augusti 17, 2023

  Datum för hämtning av grovsopor är nu inlagda i kalendern. Datum syns efter inloggning. Saknar du inloggningsuppgifter så mejla info@brfkorsbarsgarden.se.

  Läs mer

  Råttor…

  Av: styrelsen, juni 14, 2023

  Råttor är fenomenala på att hitta mat och en grillplats där matrester lämnas kvar är ett smörgåsbord för dem. Ta hand om rester och släng sopor i sopnedkast.

  Anticimex är vidtalade.

  Läs mer

  Årsstämma 2023

  Av: styrelsen, april 26, 2023

  Årets stämma kommer att hållas i föreningens träfflokal tisdag den 30/5 kl 18. Stämmohandlingar kommer dels att delas ut till medlemmar, dels finnas tillgängliga på webben.

  Vid årsstämman valdes en styrelse om sju personer, se under rubrik ”Föreningen”. Valberedningen fick förnyat förtroende även för kommande verksamhetsår. Stämmoprotokoll läggs upp när det är justerat.

  Läs mer

  Öka tryggheten i Dalen!

  Av: styrelsen, mars 7, 2023

  Har du synpunkter och idéer om hur tryggheten kan förbättras? Framför dina synpunkter och åsikter vid ett möte den 16/3. Läs mer här.

  Läs mer

  Motion till årsstämma 2023

  Av: styrelsen, januari 20, 2023

  Finns det saker som du vill att föreningen ska åtgärda eller göra? Lämna då in en motion till årsstämman.

  Motioner ska mejlas till info@brfkorsbarsgarden.se (skriv ”motion 2023” i ämnesraden).

  Motionen bifogas sedan kallelsen till årsstämman och tas upp på stämman för beslut. Genom röstning beslutas av medlemmarna om motionen ska verkställas av styrelsen eller ej under kommande mandatperiod.

  I motionen ska du förklara vad det är som du vill att kommande styrelse ska åtgärda eller göra. Beskriv situationen – bakgrund – och vad du vill att styrelsen ska göra – yrkande – samt ange tydlig avsändare.

  Din motion ska vara inlämnad senast den 15 mars 2023.

  Det underlättar om din motion är så beskrivande som möjligt, och framförallt – att det finns ett tydligt yrkande! Se exempel på www.brfkorsbarsgarden.se  

  Läs mer

  Infobrev, november 2022

  Av: styrelsen, december 9, 2022

  Nedanstående skickades den 27/11 direkt till boende som uppgett sin mejladress.

  Här följer en liten rapport om vad som händer i Brf Körsbärsgården.

  Många funderar säkert på ekonomin, inflationen som innebär både ökade priser och ökade räntekostnader. Styrelsen följer förstås utvecklingen noggrant, de största utgiftsposterna är ju räntorna på föreningens lån och energikostnader, och bedömningen nu är att de avgifter som fastställdes vid avgiftssänkningen i februari i år kommer att räcka för att betala föreningens löpande utgifter även framöver. Med reservation för att framtiden är osäker och svår att prognosticera….

  Oroligheterna i omvärlden, inte minst Rysslands krig mot Ukraina, har inneburit större uppmärksamhet kring skyddsrum. Styrelsen har låtit inspektera både de utrymmen som nu används som lägenhetsförråd samt de utrymmen där skyddsutrustning förvaras och vi vet nu att föreningen uppfyller myndighetskraven.

  Vid stämman i maj gavs styrelsen i uppdrag att undersöka köp eller hyra av hjärtstartare och det är nu beslutat att hyra hjärtstartare, den kommer att installeras utanför träfflokalen och tvättstugan.

  Angående träfflokalen så har styrelsen beslutat att höja kvällshyran till 500 kr fr o m 1/1 2023, övriga tider är hyran oförändrad.

  Sopsugen är nu renoverad men det hjälper inte om skrymmande saker slängs i sopnedkasten, släng INTE pizzakartonger och liknande. Det finns återvinningstationer både på Garagevägen och bakom Bersågränd. OM större saker nödvändigtvis måste slängas i sopnedkasten så riv sönder i mindre bitar först, tack. Vid stopp i sopsugen kan felanmälan göras direkt till Envac, tel 010-265 00 00. Stopp som uppstår hos oss kommer att debiteras föreningen, d v s vår gemensamma ekonomi.

  I september hölls ett möte med alla fastighetsägare i Enskededalen, inbjudna var även representanter för olika myndigheter. Polisen var och rapporterade att Enskededalen är ett förhållandevis tryggt område men inte helt utan problem, framförallt med droghandel. Polisen uppmanar alla att ringa 112 om man ser misstänkt narkotikaförsäljning, eller andra pågående brott, även om det exempelvis rör sig om en cykelstöld. 

  Tips om platser där det ofta förekommer misstänkt narkotikaförsäljning eller annan illegal verksamhet bör anmälas på polisens webbplats: https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/. Där går det att lämna tips anonymt. 

  Vid en efterföljande trygghetsvandring uppmärksammades bland annat vikten av god belysning och likaså behovet av ett mer levande Dalens centrum.

  Styrelsen bjöd på fika valdagen den 11/9 men tyvärr var det bara ett fåtal boende som kom förbi. 

  Läs mer

  Gårdsfika

  Av: styrelsen, september 4, 2022

  Söndag 11/9 (valdagen!) kl 14-16 bjuds det på fika för barn och vuxna. Alla boende är välkomna. Mer info kommer sättas upp i entréerna.

  Läs mer

  Dalens sopsug renoveras

  Av: styrelsen, augusti 24, 2022

  Från och med måndag 29/8 till och med den 12/9 kommer sopsugen att vara avstängd för renovering. Sopnedkast kan alltså INTE användas under dessa veckor, luckorna kommer att förseglas. Under denna period kommer det finnas sopbehållare uppställda, se karta. Dessa sopbehållare är endast avsedda för hushållsavfall.

  Envac (som hanterar sopsugen) beklagar de problem som detta kan medföra.

  Läs mer

  Dalendagen 28/8

  Av: styrelsen, augusti 20, 2022

  Årets loppisdag i Dalen blir söndag den 28/8. Riktlinjerna är enkla: ställ ut bord och sälj. Ingen föranmälan behövs. Du säljer på vår egen gård och notera att det är förbjudet att stå i allén. Om någon har speciella aktiviteter eller happenings utöver loppisen får man gärna kontakta Facebooksidan Dalendagen-loppis i Dalen. 

  Läs mer

  Grovsopor

  Av: styrelsen, augusti 12, 2022

  Höstens första hämtning av grovsopor sker onsdag 17/8 kl 18-19 utanför Dalgränd 16-18. Observera att inga sopor får ställas ut före kl 18! Övriga hämtningar för hösten är angivna i kalendariet, och där krävs inloggning. Inloggningsuppgifter kan fås genom att mejla styrelsen, info@brfkorsbarsgarden.se.

  Läs mer

  Styrelse efter årsstämma 2022

  Av: styrelsen, juni 14, 2022

  Vid årsstämman 2022 omvaldes styrelsen och vid det konstituerande mötet fastställdes uppdrag enligt följande:

  Ordförande: Madelaine Possman (Dalgränd 10)

  Kassör: Margit Norberg (Dalgränd 22)

  Sekreterare: Peter Klintebäck (Dalgränd 6)

  Ledamöter: Mats Jonaeson (Dalgränd 6), Lars Mertner (Dalgränd 6) samt Ana Stolica (Dalgränd 12)

  Läs mer

  Årsredovisning 2021

  Av: styrelsen, maj 16, 2022

  Här finns årsredovisning för 2021 att ta del av inför årsstämman den 23/5 2022.

  Läs mer

  Cykelrensning genomförd

  Av: styrelsen, maj 10, 2022

  Söndag 8/5 rensades cykelförråden. Nu finns det bättre plats för de cyklar som används regelbundet.

  Cyklar som ej nyttjas regelbundet ska förvaras i eget förråd.

  Cyklar som var omärkta och i obrukbart skick omhändertogs och kommer att förvaras av föreningen i sex månader. Cyklar som ej avhämtats efter ett halvår kommer att slängas.

  OM du saknar din cykel så skicka ett mejl till info@brfkorsbarsgarden.se och beskriv den saknade cykeln.

  Läs mer

  Kallelse till årsstämman

  Av: styrelsen, maj 5, 2022

  Här finns kallelse och dagordning till årets stämma, den 23/5 kl 19. Den kommer att hållas på Quality hotel vid Globen, lokal Cosmos.

  Läs mer

  Information, mars 2022

  Av: styrelsen, mars 29, 2022

  Ventilationen är ännu inte helt intrimmad, några lägenheter har haft dålig fart på frånluften så den har vridits upp vilket inneburit att vissa lägenheter nu kan höra ventilationen. Flera lägenheter har också haft problem med imbildning i sina fönster. Detta har kunnat åtgärdas genom byte av tätningslister. För att kunna ställa in och reglera så ventilationen blir bra i alla lägenheter så behöver tyvärr ventilationsfirma återigen komma in i lägenheter. Detta kommer att annonseras i god tid.

  Hissrenoveringen närmar sig slutet och även om det varit ett fåtal tillfälliga stopp så ska risken för stående hissar vara avsevärt mycket mindre med de nya hissarna än vad det var med de tidigare hissarna som funnits sedan fastigheten byggdes 1981. I varje hiss finns krokar högt upp på hissarna respektive långsidor. De krokarna ska användas för att hänga upp skyddsfilt vid flytt, lägenhetsrenovering och transport av större möbler och liknande så att hissväggar inte förstörs. Dessa filtar bokas hos Driftia Felanmälan. Ange datum när skyddsfiltarna ska hängas upp och tas ner samt i vilken port. Se info på webben.

  Hämtning av grovsopor är inbokat t o m juni, nya tider för hösten läggs ut senare.

  Vid vårens fastighetsägarmöte i mitten av mars rapporterades bl a från polisen att Dalen inte sticker ut i brottsstatistiken. Det största problemet är narkotikaförsäljningen så polisen tar gärna emot tips. Tips ska vara detaljerade och tydligt uppge var, när och hur något sker

  Kontakt sker via telefon 112 vid pågående brott, telefon 114 14 om det inte är pågående eller via polisen.se och kommunpolis.lpo-globen@polisen.se. För övrigt diskuterades olika trygghets- och trivselfrågor som hur områden mellan olika gårdar kan göras tryggare med bättre belysning.

  Vid några tillfällen har boende störts av ungdomar som sniffat lustgas i våra trapphus. Det är inte olagligt att göra detta, men klart olämpligt och både fältassistenter samt polis vill gärna bli informerade om och när detta sker (och förstås även om andra iakttagelser gällande droger). Kontakta i första hand fältassistenter på tel 08-508 145 00, är det stökigt så kan förstås även polisen kontaktas enligt ovan.

  Fastighetsutvecklingen med nytt cykelförråd och nya lägenheter ligger på is just nu.

  Cykelförråden kommer att rensas på trasiga och omärkta cyklar. Endast cyklar som används regelbundet ska finnas i de förråden. Cyklar som är trasiga ska placeras i egna förråd. Cykelförråden är INTE att se som extra förvaringsutrymmen! Cyklar ska märkas med aktuellt datum senast måndag 1/5, därefter kommer omärkta, samt trasiga och uppenbart oanvända, cyklar att omhändertas och förvaras av föreningen sex månader. Cyklar som ej uthämtas efter sex månader kommer att slängas (eller bortskänkas om de är i reparerbart skick).

  Kriget i Ukraina har medfört större uppmärksamhet på skyddsrum och styrelsen går igenom de skyddsrum som finns i fastigheten och kontrollerar att de lever upp till de myndighetskrav som ställs.

  Notera gärna söndag den 24/4 i kalendrar. Styrelsen planerar en liten aktivitet för gårdens alla boende då.

  Årets stämma kommer att hållas måndag den 23/5. Stämman kommer att hållas i Quality Hotel i Globen-området. Separat kallelse med sedvanliga handlingar kommer att delas ut till alla medlemmar någon gång mellan 25/4 och den 8/5. 

  Läs mer

  Cykelrensning!

  Av: styrelsen, mars 27, 2022

  Senast söndag 1/5 måste alla cyklar i cykelförråden vara märkta med namn, datum och adress. Datum för märkningen ska vara aktuellt, d v s för år 2022. Cyklar med gamla datummärkningar kommer att omhändertas.

  Märklappar finns i respektive cykelförråd.

  De cyklar som är omärkta den 2/5 kommer att omhändertas under maj månad och förvaras under sex månader. Omärkta, ej uthämtade, cyklar kommer att slängas under december 2022. Cykelförråden är endast till för cyklar som används så uppenbart trasiga och oanvända cyklar kommer också att omhändertas och förvaras i sex månader innan de slängs.

  Det är inte tillåtet att låsa fast cyklar i rör och ledningar, sådana lås tas bort efter 1/5. Omärkta cyklar som är fastlåsta i cykelställ kommer att omhändertas. Lås som föreningen behöver bryta upp kommer ej att ersättas! 

  Läs mer

  Hissar och transporter

  Av: styrelsen, mars 18, 2022

  SÅ SKYDDAR VI VÅRA NYA HISSAR FRÅN ONÖDIGT SLITAGE

  Rutin för beställning av skyddsfiltar 

  Föreningens ambition, nu när vi fått nya hissar, är att vi ska vara rädda om dem och se till att de inte blir utsatta för onödigt slitage. Föreningen har därför införskaffat skyddsfiltar för att undvika det. Så boka skyddsfilt hos Driftia Felanmälan och ombesörj därmed att hissen i din port förses med skyddsfiltar vid in- och utflyttning samt vid renovering av lägenhet.

  Gör så här:

  • Gör en felanmälan hos Driftia Förvaltning antingen via webben www.driftia.se eller via telefon 08-744 44 33 med information om att skyddsfilt skall hängas upp i hissen.
  • Meddela datum för in- och utflytt samt vid renovering av lägenhet meddela start- och slutdatum.
  • Föreningens fastighetsskötare ombesörjer att skyddsfilt hängs upp i hissen under angiven period.
  • Denna rutin ingår i föreningens förvaltning. 
  Läs mer

  Motion till årsstämma 2022

  Av: styrelsen, januari 24, 2022

  Finns det saker som du vill att föreningen ska åtgärda eller göra? Lämna då in en motion till årsstämman.

  Du kan antingen mejla till info@brfkorsbarsgarden.se (skriv motion 2022 i ämnesraden) eller lägga din motion i föreningens brevlåda utanför träfflokalen/tvättstugan.

  Motionen bifogas sedan kallelsen till årsstämman och tas upp på stämman för beslut. Genom röstning beslutas av medlemmarna om motionen ska verkställas av styrelsen eller ej under kommande mandatperiod.

  I motionen ska du förklara vad det är som du vill att kommande styrelse ska åtgärda eller göra. Beskriv situationen – bakgrund – och vad du vill att styrelsen ska göra – yrkande – samt ange tydlig avsändare.

  Din motion ska vara inlämnad senast den 8 mars 2022.

  Det underlättar om din motion är så beskrivande som möjligt, och framförallt – att det finns ett tydligt yrkande! Se exempel på www.brfkorsbarsgarden.se  

  Läs mer

  Tv-box som utgår

  Av: styrelsen, januari 13, 2022

  Telia har via brev informerat om att tv-box Motorola 1910 har utgått. Den kan dock finnas kvar i något enstaka hushåll och då den slutar fungera den 12/1 så gäller något av följande:

  1. Kontakta styrelsen via info@brfkorsbarsgarden.se så ordnar styrelsen byte till ny tv-box.
  2. Kontakta Telias kundtjänst enligt nedan.
  • Erbjudande om fri tv-box gäller enbart dig som fortfarande använder tv-box Motorola 1910
  • Utbytesbox beställs hos Telia på telefon 0771-653587, vardagar kl 9.00-14.00. Telefonnumret är bemannat 
   t o m 2022-01-31.
  • Du kan max beställa 1 st kostnadsfri tv-box
  • Du beställer leverans till din hemadress för avhämtning på utlämningsställe. Leveranstid 2-5 dagar
  • Du behöver ange namnet på din fastighetsägare/hyresvärd

  Så här ser Motorolas tv-box ut. På undersidan framgår också vilken tv-box det är.

  image001.png
  Läs mer

  Snöröjning och cyklar

  Av: styrelsen, december 5, 2021

  Alla boende som använder sin cykel på vintern ombeds att inte låsa fast cykeln i staket och liknande. Det försvårar och hindrar snöröjningen.

  Läs mer

  Infobrev november 2021

  Av: styrelsen, november 9, 2021

  Vad har hänt?

  ComHem, som levererar bredband, IP-telefoni och Tv (inkluderat i avgiften), blev i våras uppköpta av Tele2 men för vår del kommer det inte märkas. OM någon vill ha en snabbare uppkoppling så kan man kontakta kundtjänsten och beställa till sin egen lägenhet mot en extra kostnad.

  Under våren och sommaren har gårdens planteringar tagits om hand av Solbrudens trädgårdar, bland annat har nya buskar planterats runt lekplatsen. Det är aroniabuskar som planterats och dess bär är ätliga.

  De stämmobeslut som ålagts styrelsen har behandlats, bland annat har frågan om gemensam elbilspool från stämman 2020 diskuterats med övriga bostadsrättsföreningar och styrelsen konstaterat att det inte tycks finnas något intresse för detta i dagsläget. Automatiska dörröppnare har installerats och städningen av gemensamma utrymmen, framförallt i Dalgränd 8, är under uppsikt.

  Vad är pågående?

  Hissrenoveringen har påbörjats, hissarna i Dalgränd 8, Dalgränd 12 och Dalgränd 20 är bytta och nu pågår arbete i Dalgränd 4. Tidtabellen för hissrenoveringarna finns på föreningens webbplats, www.brfkorsbarsgarden.se/nyheter.

  Träfflokalen är öppen för bokningar.

  Hämtning av grovsopor är inbokat till och med januari 2022, logga in på www.brfkorsbarsgarden.se/kalender för att se datum (lösenord krävs och kan fås genom att mejla info@brfkorsbarsgarden.se).

  I september hölls ett möte med alla fastighetsägare i Enskededalen (d v s alla bostadsrättsföreningar samt Svenska Bostäder). Bland annat rapporterades att brottsligheten minskat och att den upplevda tryggheten ökat, dock kvarstår fortfarande problem med drogförsäljning. Ett nytt problem är ungdomar som berusar sig på lustgas (läs mer om detta på webbplatsen). För övrigt diskuterades bland annat utemiljön och biltrafiken i området samt behov av laddplatser för elbilar.

  Ventilations- och värmearbeten i fastigheten är nu avslutade.

  Vad händer framöver?

  Den 20:e oktober hölls ett informationsmöte om planer och idéer att skapa nytt cykelförråd och att göra om nuvarande cykelförråd, samt det f d posthuset (som Fitness 24/7 hyr idag), till lägenheter. 

  Cykelförråden behöver rensas och till våren kommer en ny uppmaning att märka upp cyklar att sättas upp. Notera att cykelförråden är till för cyklar som används regelbundet. Trasiga cyklar slängs, eller förvaras i eget förråd! 

  Det har framförts önskemål om bättre sopsortering och det kommer förhoppningsvis att bli möjligt till hösten 2023. Den sopsug och det system som Körsbärsgården är anslutet till är förberett för att kunna sortera olikfärgade soppåsar men Högdalens sopsorteringsanläggning måste byggas om först, läs mer här.

  Läs mer

  Ungdomar och lustgas

  Av: styrelsen, oktober 23, 2021

  Se länk för information om ”nya ungdomstrenden”.

  Läs mer

  Grillsäsongen

  Av: styrelsen, april 25, 2021

  Grillsäsongen närmar sig och föreningen hoppas den gemensamma grillplatsen på gården kommer att nyttjas väl. Föreningen håller inte med grillgaller utan det får man ordna med själv. På de stora butikerna kostar ett galler uppåt 800 kronor men via nätet kan ett galler beställas för 295 kronor. Läs mer, och beställ, här.

  Läs mer

  Arbete i fastigheten

  Av: styrelsen, mars 16, 2021

  Fastighetens styrsystem av värme och ventilation ska bytas ut. Det ska göras av Styrteam AB så deras personal kommer att synas i trapphusen framöver. De behöver inte komma in i lägenheter men när det nya styrsystemet ska sättas igång så kommer ventilationen att vara avstängd en dag. När detta ska ske så kommer de att avisera både i entréer och i alla berörda lägenheter.

  Läs mer

  Angående avgiftssänkningen

  Av: styrelsen, februari 24, 2021

  Läs här vad mäklare anser om hur avgiftssänkningen påverkar värdet av våra lägenheter.

  Läs mer

  Info från valberedningen

  Av: styrelsen, februari 19, 2021

  Läs mer här.

  Läs mer

  Avgiftssänkning

  Av: styrelsen, februari 18, 2021

  Från och med april 2021 sänks avgifterna med 35%. 🙂
  Nu när Brf Körsbärsgården går in på sitt andra decennium, ombildningen skedde 2010, så kan vi se att fastigheten är i gott skick, att större investeringar och underhållsinsatser är gjorda eller inplanerade. Den som kvarstår att åtgärda är renovering av hissar, det är inplanerat och budgeterat för 2021-2022. Den underhållsplan som upprättades vid ombildningen är i och med detta genomförd.

  Styrelsen har i samråd med föreningens ekonomiska förvaltare gått igenom ekonomin mycket noggrant och vi ser att intäkterna (avgifter + hyresintäkter) överstiger de framtida kostnaderna. Självklart kommer pengar att avsättas för löpande driftskostnader och inplanerat underhåll, men det finns utrymme att sänka avgifterna. Några större, och kostsamma, underhållsinsatser efter hissrenoveringen är inte aktuella under kommande tioårsperiod.

  Läs mer

  Frusen?

  Av: styrelsen, oktober 25, 2020

  Det finns ca 20 fristående värmeelement att låna. Är du intresserad så skicka ett mejl till info@brfkorsbarsgarden.se. Först till kvarn gäller!

  Läs mer

  Värmen…

  Av: styrelsen, oktober 18, 2020

  Många boende har kontaktat Driftia, som förvaltar föreningens fastigheter, om att det är kallt i lägenheten. Installationen av nya radiatorventiler är klar i de flesta lägenheterna och det som återstår är intrimning av systemet. En förutsättning för det är att entreprenören kunnat besöka alla lägenheter och tyvärr återstår några. Förhoppningen är att allt ska vara klart senast den 30/10. Till dess kommer inkommande luft från ventilationssystemet att vara uppvärmd. Så från och med november hoppas vi att alla själva ska kunna reglera värmen i sina respektive lägenheter.

  Läs mer

  Information!

  Av: styrelsen, oktober 7, 2020

  Vill du veta mer om vad som händer i föreningen? Anmäl dig här.

  Läs mer

  Grovsopor

  Av: styrelsen, augusti 20, 2020

  För tillfället har föreningen ingen inbokad hämtning av grovsopor. Aktiv transport som anlitats tidigare lägger ner verksamheten och hur detta ska ordnas framöver kommer styrelsen att diskutera. Mer information kommer framöver!

  Läs mer

  Energideklaration

  Av: styrelsen, maj 6, 2020

  Energideklarationer för alla portar finns här.

  Läs mer

  Tv-information

  Av: styrelsen, april 28, 2020

  ComHem övergår till helt digitala sändningar i september. Läs mer här.

  Läs mer

  Grovsopor – datum inlagda!

  Av: styrelsen, februari 20, 2020

  Nu är datum för hämtning av grovsopor inlagda i kalendariet (inloggning krävs). Observera att det endast gäller hämtning av grovsopor – EJ byggsopor eller återvinningsmaterial. Den som (eventuellt) ställer ut grovsopor utanför de tider som anges i kalendariet kan debiteras med 1000 kronor.

  Läs mer

  Styrelse 2019

  Av: styrelsen, augusti 10, 2019

  Vid 2019 års stämma återvaldes hela styrelsen och vid styrelsens första konstituerande möte därefter utsågs Madelaine Possman till ordförande, Eduard Dyachuk till kassör, Peter Klintebäck till sekreterare. Mats Jonaeson, Lars Mertner, Margit Norberg och Ana Stolica är ledamöter, inga suppleanter.

  Läs mer

  Stämma 2019

  Av: styrelsen, maj 3, 2019

  Måndagen den 27/5 kl 19 blir det årsstämma i träfflokalen. Stämmohandlingar finns att hämta här på webbplatsen (under rubrik ”Föreningen” – inloggning krävs! Kallelse och dagordning finns att hämta här.

  Läs mer

  Sophantering – släng rätt!

  Av: styrelsen, januari 16, 2019

  Styrelsen har beslutat att den som ertappas med att placera sopor på otillåtna platser kan debiteras för bortforslingen. Den som ertappas med att slänga kartonger i sopnedkast (och därmed orsakar stopp) kommer också att debiteras för de kostnader som uppstår. Framförallt pizzakartonger har orsakat flera stopp!

  Grovsopor kan lämnas när Aktiv transport är inbokade (se kalendern för tider och datum – inloggning krävs). Återvinningsmaterial (tidningar, kartonger, glas och liknande) lämnas till återvinningsstationer. Vitvaror som byts ut kan oftast tas tillbaka av det företag som levererar den nya produkten.

  Egna byggsopor hanteras i särskild ordning (kontakta styrelsen innan byggsäckar ställs upp). Den som renoverar sin lägenhet har ansvar för att byggsopor transporteras bort! OM det inte sköts kan den ansvarige debiteras för föreningens kostnader + en straffavgift på 1000 kronor.

  Läs mer

  Aptusbrickor

  Av: styrelsen,

  Vid styrelsemötet den 15/1 beslutades att boende vid beställning av extrabrickor ska betala 180 kronor för dessa och att borttappade brickor ersätts utan kostnad (den borttappade brickan spärras). Kontakta styrelsen om nya brickor behövs.

  Läs mer

  Aptusbrickor – viktigt!

  Av: styrelsen, oktober 18, 2018
  Den 24 oktober stängs alla gamla nyckelbrickor av och raderas i föreningens Aptussystem. Endast de nya vita nyckelbrickorna fungerar efter den 24 oktober. Har nya brickor inte kvitterats ut så mejla till info@brfkorsbarsgarden.se

   

  Läs mer

  Agenta förvaltning har bytt namn

  Av: styrelsen, augusti 22, 2018
  Agenta förvaltning är uppköpta av Riksbyggen. Nytt namn är Förvaltning i Östersund AB och fr o m 20/8 2018 gäller följande webbadresser:

  www.agentaförvaltning.se avslutas och ny adress är www.rbekonomi.se

  Alla mejladresser som har xxxxx@agentaforvaltning.se ändras till xxxxx@rbekonomi.se

   

  Läs mer

  E-faktura

  Av: styrelsen, augusti 20, 2018
  Nu kan du ansluta till e-faktura för att betala din avgift eller hyra. Läs mer här.
  Läs mer

  Webbokning av tvättstuga och träfflokal

  Av: styrelsen, augusti 15, 2018
  Webbokningslänk till Körsbärsgården:

  http://korsbarsgarden.baxectotal.se/aptusportal

  För att använda appen:

  Sök på Bokning i Apple store för iPhone/ i Google play för Android
  – Då kommer bokningsappen upp, med namnet Aptus Elektronik AB under.

  Ladda ned appen och skriv in bokningslänken.

  Boende – inloggning
  Användarnamn: Portnummer – lägenhetsnummer med streck emellan
  Lösenord: Portnummer & lägenhetsnummer tillsammans utan streck (5 siffror)

  Till exempel (Port 8, lgh 067):
  Användarnamn: 08-067
  Lösenord: 08067

  Till exempel (Port 22, lgh 001):
  Användarnamn: 22-001
  Lösenord: 22001

  F = Finmaskin

  G = Grovmaskin

  L = Lokal – Träfflokal

   

  Läs mer

  Nya nyckelbrickor till alla boende

  Av: styrelsen, maj 9, 2018
  Styrelsen har valt att revidera databasen i föreningens Aptussystem p g a osäkerhet gällande nyckelbrickor i föreningen som kan vara på drift, exempelvis vara borttappade, inte överlämnade vid flytt, ej återlämnade av entreprenör etc.

  Nya nyckelbrickor kvitteras ut i styrelserummet, Dalgränd 2, följande datum och tider:

   Den 14, 15, 16, 17 och 21 maj

  Mellan kl. 07.00 – 08.00 och kl. 19.00 – 20.00

  Den 18 och 22 maj

  Mellan kl. 07.00 – 08.00

  Nyckelbrickorna fungerar som tidigare till samtliga portar, dörr till lägenhetsförråd, gemensamma utrymmen såsom cykel- och barnvagnsförråd samt för bokning av tvättstuga och träfflokal.

  Inom kort kommer boende att kunna boka både tvättstuga och träfflokal på webben samt i mobilapp. Mer info kommer.

  Välkommen till styrelserummet ovan tider att kvittera ut nya nyckelbrickor!

  Läs mer

  Nya förvaltare

  Av: styrelsen, mars 19, 2018
  Föreningen har bytt förvaltare. Från och med april 2018 kommer Agenta att sköta den ekonomiska förvaltning och Driftia den tekniska förvaltningen. Agenta har delat ut information till alla boende, uppmärksamma att det är nya avier (med nytt bankgironummer) som ska användas för att betala hyror och avgifter.  Frågor om detta hänvisas till Agenta – kundtjänst@agentaforvaltning.se eller telefon 08 522 18 242.
  Läs mer