Välkommen till Brf Körsbärsgården

Nedan hittar du information om föreningen.

Föreningen har en egen webbplats – www.brfkorsbarsgarden.se – där kontaktuppgifter till både förvaltare och styrelse finns. 

Har du frågor så mejla till styrelsen: info@brfkorsbarsgarden.se

Föreningen

Information om föreningen, protokoll och andra dokument från årsstämmor, stadgar och liknande finns att ladda ner från föreningens webbplats. Observera att vissa dokument kräver inloggning, inloggningsuppgifter kan fås genom att kontakta styrelsen.

Inflyttning – bra-att-veta

Transport av tunga sakerDet är förbjudet att köra in på gården med motordrivna fordon. Föreningen har därför både en pirra och en större lastkärra för utlåning. 

Lägenhetsnummer: På lägenhetsdörrens utsida (högst upp) finns två rader med siffror. Den övre är föreningens numrering (1-132) och det som anges vid bokning av tvättstuga och träfflokal samt vid kontakter med förvaltare. 

Det undre numret är lägenhetens ”folkbokföringsnummer”. Det används oftast i kontakt med myndigheter, t.ex. Skatteverket. Lägenhetsnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger våningsplan och de två sista siffrorna bostadens läge inom våningsplanet. 

Ordningsregler

Reglerna är enkla – visa hänsyn! (Exempel, varav några är tvingande, på vad det innebär finns längre ner).

Avgift 

I avgiften till föreningen ingår följande: 

  • TV (se webben för aktuella kanaler)
  • Bredband samt IP-telefoni
  • Värme och vatten 
  • Bostadsrättstillägg (läs mer nedan)

Porttelefon

För att komma in i portarna behövs en nyckelbricka. Det finns porttelefon så man kan ringa till den man vill besöka och porten kan då låsas upp från respektive lägenhet. Under dagtid fungerar det också med portkod, unika koder för varje port. För att få sitt telefonnummer kopplat till namnet i porttelefonen så ska föreningens förvaltare kontaktas.

Sopor och återvinning med mera

Brf Körbärsgården anordnar bortförsel av grovsopor cirka en gång i månaden. Exakta datum meddelas på webben (efter inloggning) och kan också erhållas genom att kontakta styrelsen.

Uppgifter om återvinningsstationer (för återvinning av förpackningar), om återvinningscentraler (för återvinning av grövre avfall och elavfall) samt om miljöstationer (för återvinning av kemikalier) finns på föreningens webbplats.

Byggsopor hanteras i särskild ordning – se webben.

Den som ertappas med otillåten hantering av sopor kommer att debiteras, dels med en straffavgift, dels med de extrakostnader som föreningen drabbas av.

Skador

Om det uppstår skada eller problem i lägenhet så ska det anmälas till föreningens förvaltare. Förvaltaren måste undersöka innan egna åtgärder vidtas eller egna hantverkare anlitas. Om hantverkare anlitats innan förvaltaren hunnit undersöka så kan eventuell ersättning utifrån föreningens försäkring inte betalas ut!

Uppgifter för felanmälan och jour finns på webbplatsen.

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägget har en självrisk på 3.000:- som gäller vid vattenskador. Försäkringen gäller egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och som bostadsrättshavaren enligt bostadsrättsföreningens stadgar och bostadsrättslagen är underhållsskyldig för.

Det som ersätts via bostadsrättstillägget är skador på ytskikt (minus åldersavdrag). Bostadsrättstillägget ersätter alltså intevattenskadade möbler eller mattor, ersättning för sådana skador utges genom egen hemförsäkring! OM du får en vattenskada så ska du kontakta föreningens förvaltare, du behöver inte själv ta någon kontakt med föreningens försäkringsbolag. Gör inga egna beställningar innan du har kontakt med vår förvaltare!

Naturligtvis bör alla boende ha egna försäkringar för alla andra skador och händelser som tyvärr kan ske.

Parkering

Föreningen har ett fåtal parkeringsplatser vilka i dagsläget hyrs ut tre år i taget. För att ställa sig i kö till dessa kontaktar man föreningens förvaltare. Endast medlemmar i Brf Körsbärsgården kan ställa sig i kön. Parkering på icke markerade ytor är inte tillåtet!

Det finns även fem garage i närheten där man kan hyra plats genom Stockholm Stads Parkering, telefon 08-772 96 00. Garagen heter Dalgränd, Kolonistugan, Rönnbäret, Åstorpsgaraget och Åsgärdet. Garagen ägs av Svenska Bostäder, varför deras hyresgäster har förtur till deras garageplatser.

Det finns avgiftsbelagd parkering vid gymmet, Fitness24Seven, på Åsgärdevägen 5. Det går också att parkera längs Sofielundsvägen, Grusåsgränd och Garagevägen. Se gatuskyltning för villkor.

Tvättstuga

Föreningen har en tvättstuga belägen bredvid träfflokalen på Dalgränd 2. Bokning sker på bokningstavlan innanför dörren med samma nyckelbricka som öppnar portarna. Bokning kan också ske via webben.

Träfflokal

Lokalen är till att fungera som en extra service till de boende för att kunna ha samlingar, barnkalas, större middagar eller andra aktiviteter. Eftersom den ligger inne på gården är det viktigt att alla aktiviteter sker på ett hänsynsfullt sett gentemot alla boende. Fester med musik och dans är inte lämpliga. Bokning sker på samma sätt som till tvättstuga.

Ombyggnad och renovering

All ombyggnad och renovering av lägenheter som innebär hantering av ventilation eller vatten ska vara godkänd av styrelsen innan arbete sätts igång. Installation av tvätt- & diskmaskin

Det är ok att installera tvätt- och diskmaskin i lägenhet om installationen görs på ett fackmannamässigt sätt och du har fått godkänt av styrelsen. Tänk på att du behöver ha droppskydd under diskmaskinen och att inkoppling av vattenslangar för såväl tvätt- som diskmaskin måste vara korrekt utförda.

Vill du glasa in din balkong så finns info om vad som gäller på föreningens webbplats.

Läs mer på webben eller kontakta styrelsen om du har frågor om vad som gäller. Allt högljutt arbete ska ske mellan kl 07.30 och 18 på vardagar och mellan 12 och 18 på helger, givetvis informeras grannar i förväg.

Avflyttning/ försäljning

Det är obligatoriskt att låta föreningen besiktiga lägenheten innan försäljning. Om det har byggts om utan tillstånd eller utförts felaktigt kommer försäljningen att stoppas till dess att åtgärder vidtagits och godkänts vid ny besiktning. Bland annat kommer besiktningen att titta på följande:

  • att bärande väggar finns kvar
  • att allt VVS-arbete utförts enligt ”Säker vattens” branschregler
  • att ventilation inte ändrats eller felaktig köksfläkt monterats
  • att eventuella åtgärder i badrum utförts med våtrumsintyg