Säkerhetsdörrar

Styrelsen har beslutat att följande standard ska råda för de som vill sätta in säkerhetsdörr:

För boende i trapphus gäller Secor S43 och för boende på loftgångar Secor Y43.