Störning

OM du blir störd, knacka gärna först på hos den som du blir störd av och be denne att dämpa sig. Om det inte hjälper så kontakta störningsjouren.

Störningsjour på gården sköts av Bevakningsassistans och de kan nås på telefon 08 – 55 11 88 78. Den som orsakar störning kan debiteras för utryckningen!