Om uteplatser och terasser

 1. Bostadsrättsinnehavare, eller hyresrättsinnehavare, som förfogar över en lägenhet med stenlagd uteplats (terrass) har nyttjanderätt till terrassen men inte till marken som ligger i anslutning till terrassen.
 2. En boende som innehar nyttjanderätt till lägenhet med terrass behöver föreningens skriftliga tillstånd för all form av tillbyggnad, ombyggnad och förändring.
 3. Om lägenhetsinnehavaren har tillbyggt, ombyggt eller förändrat uteplatsen utan skriftligt tillstånd kan styrelsen besluta att boende blir skyldig att på egen bekostnad återställa uteplatsen till ursprungsskick.
 4. Boende kan ansöka till styrelse om att lägga en bottenplatta av trall (altan) på stenplattor utan förankringar i husgrund eller jordankare i mark, dock endast på den ursprungliga storleken av uteplatsen. Stenplattor får inte tas bort.
 5. Boende ska ansöka till styrelse innan tillbyggnad, ombyggnad eller annan förändring påbörjas. Ritning eller skiss ska medfölja ansökan. Om tillstånd lämnas av styrelsen sker detta under förutsättning att bostadsrättsinnehavaren följer anvisningar. Följer bostadsrättsinnehavaren inte dessa kan föreningen riva all tillbyggnad eller ombyggnad på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.
 6. Uteplatser ska hållas i ett städat skick:
  • Tillåtet på uteplatsen är trädgårdsmöbler samt blommor på marken eller upphängda in mot egen uteplats.
  • Ingen permanent förvaring av cyklar, bildäck eller annat. Permanent förvaring ska ske i förråd.
  • Spaljéer får inte sättas upp utan skriftligt tillstånd från styrelsen.
 7. Grillning på uteplatser samt balkonger:
  • Endast elektriska grillar är tillåtna.
  • Kolgrillar samt gasolgrillar är inte tillåtna på uteplatser eller balkonger.