Nycklar, brickor och port

För att komma in i portarna behövs en nyckelbricka. Behövs fler nyckelbrickor så kan sådana beställas genom att mejla föreningens förvaltare, kundtjanst@agentaforvaltning.se. Samma sak gäller om nyckelbricka tappas bort och det behövs en ny. Det finns porttelefon så man kan ringa till den man vill besöka och porten kan då låsas upp från respektive lägenhet. Under dagtid fungerar det också med portkod, unika koder för varje port.

Kostnad per bricka 300 kr.

Vid problem kontakta styrelsen, info@brfkorsbarsgarden.se.