Städning

Har du frågor eller åsikter rörande städningen i trapphus och gemensamma utrymmen? Kontakta i så fall BlomQuist Städservice AB. Vilka dagar de ska städa i respektive trapphus går att läsa på anslagstavlan vid entrén.

Tel: 08 55 55 41 41

E-post: info@bqstad.se