GDPR

Styrelsen har antagit en policy för hantering av data och personuppgifter i enlighet med den lagstiftning (GDPR) som trädde i kraft den 25/5 2018.