Badrumsrenovering

Vid egen renovering av badrum har föreningen följande krav:

 • Våtrumscertifikat ska finnas och certifikatnummer skrivas in i den ansökan som ska mejlas in till styrelsen@brfkorsbarsgarden.se innan renoveringen får starta.
 • VVS-arbete ska utföras enligt ”säker vatten” av ett företag som har en aktuell auktorisation. Organisationsnummer och certifikatnummer ska anges i ansökan.
 • Föreningen har ansvar för rören i fastigheten, därför har föreningen krav på att rören dras synliga.
 • Vid byte av golvbrunn ska rören bytas till stammen.
 • Rörschaktet som går i väggen mellan kök och badrum ska ha en lucka av minst 30×30 cm för åtkomst in i schaktet.
 • Om ventilationen renoveras eller ändras ska detta besiktigas av Värmex som kontaktas genom föreningens förvaltare.
 • Värmesystemet, inga ingrepp får utföras utan skriftligt tillstånd av styrelsen.
 • Inspektionslucka ska vara lättåtkomlig och minst 30 x 30 cm.

Dessutom ska styrelsen informeras om

 • Ägare, lägenhetsnummer och adress.
 • Namn samt organisationsnummer på firman som renoverar.
 • Ungefärlig angivelse över hur lång tid renovering beräknas pågå.

Notera att

– Anlitat företag MÅSTE ha ett våtrumscertifikat (= ”säker vatten”)!

– Inget arbete får sättas igång innan styrelsen gett ett skriftligt ok.

– Anslag om att arbete pågår ska sättas upp i entrén (med kontaktuppgift både till ägare och ansvarig byggledare).

– Högljutt arbete ska annonseras minst en dag innan (inget högljutt arbete får endast förekomma mellan 08.00 och 17.00 på vardagar samt mellan 12.00 och 16.00 på lördagar). Eventuellt bilningsarbete får endast ske på vardagar.

– Vattenavstängning ska annonseras i port minst tre dagar i förväg och ske genom anmälan till föreningens förvaltare som då kan stänga av vattnet under önskad tid.

– I övrigt gäller de regler som anges på föreningens webb.