Avgiftssänkning

Från och med april 2021 sänks avgifterna med 35%. 🙂
Nu när Brf Körsbärsgården går in på sitt andra decennium, ombildningen skedde 2010, så kan vi se att fastigheten är i gott skick, att större investeringar och underhållsinsatser är gjorda eller inplanerade. Den som kvarstår att åtgärda är renovering av hissar, det är inplanerat och budgeterat för 2021-2022. Den underhållsplan som upprättades vid ombildningen är i och med detta genomförd.

Styrelsen har i samråd med föreningens ekonomiska förvaltare gått igenom ekonomin mycket noggrant och vi ser att intäkterna (avgifter + hyresintäkter) överstiger de framtida kostnaderna. Självklart kommer pengar att avsättas för löpande driftskostnader och inplanerat underhåll, men det finns utrymme att sänka avgifterna. Några större, och kostsamma, underhållsinsatser efter hissrenoveringen är inte aktuella under kommande tioårsperiod.

Av: styrelsen, februari 18, 2021
Tillbaka