Dalens sopsug renoveras

Från och med måndag 29/8 till och med den 12/9 kommer sopsugen att vara avstängd för renovering. Sopnedkast kan alltså INTE användas under dessa veckor, luckorna kommer att förseglas. Under denna period kommer det finnas sopbehållare uppställda, se karta. Dessa sopbehållare är endast avsedda för hushållsavfall.

Envac (som hanterar sopsugen) beklagar de problem som detta kan medföra.

Av: styrelsen, augusti 24, 2022
Tillbaka