Balkonginglasning

Föreningen har tidigare beviljats byggnadslov för inglasning av balkonger eller egna entréer via loftgång (OBS- endast för inglasning med osynlig ram).

OM du vill glasa in din balkong/ loftgång så gäller följande steg:

  • Idag måste den som vill glasa in sin balkong själv söka eget bygglov
  • Läs igenom, signera och skicka in avtalet (avtalet finns här) till styrelsen som sedan skickar det underskrivna avtalet tillbaka till dig.
  • Du beställer, bekostar och ansvarar för inglasningen.

Balkongen med inglasning kan tas i bruk när den entreprenör som anlitats avslutat sin montering enligt anvisningar. 

Tänk på att kontrollera att din hemförsäkring gäller ifall något oväntat skulle inträffa. Du ansvarar själv för eventuella skador som är följd av inglasningen.

Fasadritningar:

Dalgränd 4-6 (gårdssidan)

Dalgränd 4-6 (utsidan)

Dalgränd 8-14 (gårdssidan)

Dalgränd 8-14 (utsidan)

Dalgränd 16-22 (gårdssidan)

Dalgränd 16-22 (utsidan)