Infobrev november 2021

Vad har hänt?

ComHem, som levererar bredband, IP-telefoni och Tv (inkluderat i avgiften), blev i våras uppköpta av Tele2 men för vår del kommer det inte märkas. OM någon vill ha en snabbare uppkoppling så kan man kontakta kundtjänsten och beställa till sin egen lägenhet mot en extra kostnad.

Under våren och sommaren har gårdens planteringar tagits om hand av Solbrudens trädgårdar, bland annat har nya buskar planterats runt lekplatsen. Det är aroniabuskar som planterats och dess bär är ätliga.

De stämmobeslut som ålagts styrelsen har behandlats, bland annat har frågan om gemensam elbilspool från stämman 2020 diskuterats med övriga bostadsrättsföreningar och styrelsen konstaterat att det inte tycks finnas något intresse för detta i dagsläget. Automatiska dörröppnare har installerats och städningen av gemensamma utrymmen, framförallt i Dalgränd 8, är under uppsikt.

Vad är pågående?

Hissrenoveringen har påbörjats, hissarna i Dalgränd 8, Dalgränd 12 och Dalgränd 20 är bytta och nu pågår arbete i Dalgränd 4. Tidtabellen för hissrenoveringarna finns på föreningens webbplats, www.brfkorsbarsgarden.se/nyheter.

Träfflokalen är öppen för bokningar.

Hämtning av grovsopor är inbokat till och med januari 2022, logga in på www.brfkorsbarsgarden.se/kalender för att se datum (lösenord krävs och kan fås genom att mejla info@brfkorsbarsgarden.se).

I september hölls ett möte med alla fastighetsägare i Enskededalen (d v s alla bostadsrättsföreningar samt Svenska Bostäder). Bland annat rapporterades att brottsligheten minskat och att den upplevda tryggheten ökat, dock kvarstår fortfarande problem med drogförsäljning. Ett nytt problem är ungdomar som berusar sig på lustgas (läs mer om detta på webbplatsen). För övrigt diskuterades bland annat utemiljön och biltrafiken i området samt behov av laddplatser för elbilar.

Ventilations- och värmearbeten i fastigheten är nu avslutade.

Vad händer framöver?

Den 20:e oktober hölls ett informationsmöte om planer och idéer att skapa nytt cykelförråd och att göra om nuvarande cykelförråd, samt det f d posthuset (som Fitness 24/7 hyr idag), till lägenheter. 

Cykelförråden behöver rensas och till våren kommer en ny uppmaning att märka upp cyklar att sättas upp. Notera att cykelförråden är till för cyklar som används regelbundet. Trasiga cyklar slängs, eller förvaras i eget förråd! 

Det har framförts önskemål om bättre sopsortering och det kommer förhoppningsvis att bli möjligt till hösten 2023. Den sopsug och det system som Körsbärsgården är anslutet till är förberett för att kunna sortera olikfärgade soppåsar men Högdalens sopsorteringsanläggning måste byggas om först, läs mer här.

Av: styrelsen, november 9, 2021
Tillbaka