Styrelsen

Styrelsen nås enklast via mejl: info@brfkorsbarsgarden.se

Styrelsen har som ambition att besvara alla mejl till info@brfkorsbarsgarden.se inom 24 timmar. Mejl direkt till styrelseledamöters personliga adresser kan dröja längre innan de besvaras.

Ordförande – Madelaine Possman, madelaine@brfkorsbarsgarden.se
Dalgränd 10

Sekreterare – Peter Klintebäck, peter@brfkorsbarsgarden.se
Dalgränd 6

Kassör – Eduard Dyachuk, eduard@brfkorsbarsgarden.se
Dalgränd 12

Ledamot – Mats Jonaeson, mats@brfkorsbarsgarden.se
Dalgränd 6

Ledamot – Lars Mertner, lars@brfkorsbarsgarden.se
Dalgränd 6

Ledamot – Margit Norberg, margit@brfkorsbarsgarden.se
Dalgränd 22

Suppleant – Malhaz Ozmanian, malhaz@brfkorsbarsgarden.se
Dalgränd 10

Suppleant – Helena Salberg, helena@brfkorsbarsgarden.se
Dalgränd 4