Styrelsen

Styrelsen nås enklast via mejl: info@brfkorsbarsgarden.se

Styrelsen har som ambition att besvara alla mejl till info@brfkorsbarsgarden.se inom 24 timmar. Mejl direkt till styrelseledamöters personliga adresser kan dröja längre innan de besvaras.

Ordförande – Madelaine Possman, madelaine@brfkorsbarsgarden.se
Dalgränd 10

Kassör – Margit Norberg, margit@brfkorsbarsgarden.se
Dalgränd 22

Sekreterare – Peter Klintebäck, peter@brfkorsbarsgarden.se
Dalgränd 6

Ledamot – Josephine Betschart, josephine@brfkorsbarsgarden.se
Dalgränd 6

Ledamot – Ken Jennings, ken@brfkorsbarsgarden.se
Dalgränd 14

Ledamot – Mats Jonaeson, mats@brfkorsbarsgarden.se
Dalgränd 6

Ledamot – Ana Stolica, ana@brfkorsbarsgarden.se
Dalgränd
12