Sopsugen Enskededalen

Dalens Samfällighet Sopsug har numera en webbsida www.sopsugdalen.se där du kan finna aktuell information om sopsugen.

__________________________________

Sortering av matavfall

Sopsugen i Enskededalen har fått dispens till andra kvartalet 2025 för att sortera matavfall.

Anledningen är att anpassning av sopstationen i Högdalen inte kommer att vara klar för att ta emot sopsugens matavfall förrän dess.

Av: styrelsen, mars 16, 2024
Tillbaka