Valberedningen

Vid stämman 2020 omvaldes följande personer till valberedning:

Anneli Back, Dalgränd 22, och Kirsten Ytterberg, Dalgränd 8

annelie@brfkorsbarsgarden.se 

kirsten@brfkorsbarsgarden.se