Valberedningen

Valberedning efter årsstämma 2017

Vid stämman valdes följande personer till valberedning:

Julia Sjölén, Dalgränd 12, och Ana Stolica, Dalgränd 12

Kontaktuppgifter:

julia@brfkorsbarsgarden.se
ana@brfkorsbarsgarden.se