Valberedningen

Vid stämman 2023 återvaldes följande personer till valberedning:

Mercedes Sanchez, mercedes@brfkorsbarsgarden.se, Dalgränd 22, och Johan Kellokumpu, johan@brfkorsbarsgarden.se, Dalgränd 22.