Valberedningen

Vid stämman 2021 valdes följande personer till valberedning:

Arjang Baygan Limochi, Dalgränd 8, och Emil Sandström, Dalgränd 8