Valberedningen

Vid stämman 2019 valdes följande personer till valberedning:

Anneli Back, Dalgränd 22, och Kirsten Ytterberg, Dalgränd 8