Valberedningen

Valberedning efter årsstämma 2018

Vid stämman valdes följande personer till valberedning:

Martina Jonaeson, Dalgränd 6, och Kirsten Ytterberg, Dalgränd 8

Kontaktuppgifter:

martina@brfkorsbarsgarden.se
kirsten@brfkorsbarsgarden.se