Felanmälan

OBS: Om det uppstår skada eller problem i lägenhet så måste det felanmälas till Driftia. Om det är en bostadsrätt så måste de undersöka innan egna åtgärder vidtas eller egna hantverkare anlitas. Om hantverkare anlitats innan Driftia hunnit undersöka så kan eventuell ersättning utifrån föreningens försäkring inte betalas ut!

Fel i hyresrätter anmäls också direkt till Driftia.

Vid felanmälan i lägenhet eller om du vill rapportera fel i fastigheten så ska du kontakta Driftia.

Felanmälan:

Tel: 08 744 44 33 (vardagar kl 08.00 – 16.00)

Webb: felanmälan

E-post: info@driftia.se

Jour:

Tel: 08 744 09 50