Felanmälan

OBS: Om det uppstår skada eller problem i lägenhet så måste det felanmälas till Driftia. Om det är en bostadsrätt så måste de undersöka innan egna åtgärder vidtas eller egna hantverkare anlitas. Om hantverkare anlitats innan Driftia hunnit undersöka så kan eventuell ersättning utifrån föreningens försäkring inte betalas ut!

Fel i hyresrätter anmäls också direkt till Driftia.

Vid felanmälan i lägenhet eller om du vill rapportera fel i fastigheten så ska du kontakta Driftia via länken nedan.

Felanmälan:

Tel: 08 744 44 33 (vardagar kl 08.00 – 16.00)

Webb: felanmälan

Jour:

Tel: 08 744 09 50

Sopsug

Vid stopp i sopsugen kan felanmälan göras direkt till Envac, tel 010-265 00 00