Månadsavgift, hyra, e-faktura

Har du frågor kring din avgift/ hyresavi ska du kontakta Simpleko – www.simpleko.se

Kundtjänst:

Tel: 018 – 66 01 60 (telefontid mån- torsdag kl 09.00 – 12.00)
E-post: info@simpleko.se