Förvaltare

Fastighetens tekniska förvaltning sköts av Driftia

Om det uppstår skada eller problem i lägenhet så måste det felanmälas till Driftia. Om det är en bostadsrätt så måste de undersöka innan egna åtgärder vidtas eller egna hantverkare anlitas. Om hantverkare anlitats innan Driftia hunnit undersöka så kan eventuell ersättning utifrån föreningens försäkring inte betalas ut!

Om det är en hyresrätt så anmäls också direkt till Driftia.

Vid felanmälan eller om du har andra frågor så kontaktas Driftia.

Driftia Förvaltning – www.driftia.se

Felanmälan

Tel 08-744 44 33 (vardagar kl. 8-16)

Webb: felanmälan

E-post: info@driftia.se

Jour

Tel 08-744 09 50 (efter kl. 16 samt helgdagar)

Ekonomisk förvaltning

se ”Månadsavgift, hyra, e-faktura”