Info från glöggminglet, bl a om avgiften

Vid glöggminglet den femte december informerades bland annat om att avgiften kommer att höjas med 15% från och med den första januari 2024. Att föreningen behöver höja avgiften beror på att tre (3) av föreningens lån om totalt 31.000.000 kr ska omsättas i sommar, i juni och juli 2024, vilket kommer att innebära en ökad årlig kostnad med cirka 600.000 kr (ett av föreningens lån på knappt 15 miljoner kronor har idag en ränta på 0,51%). Styrelsen har budgeterat med en höjning på samtliga tre (3) lån till en ränta på 5%.

Även andra taxebundna avgifter kommer att höjas och bli dyrare från och med första januari 2024. Stockholm Vatten och Avlopp höjer avgiften med 25%, Stockholm Exergi höger taxan på fjärrvärmen med 12%. Ellevio höjer sin taxa på elnätet med 11%. Sammantaget detta och ökad inflation inräknad konstaterar styrelsen att Brf Körsbärsgården även framledes kommer att ha den lägsta avgiften av alla bostadsrättsföreningar i Enskededalen.

Dessutom informerades om att stadgarna är uppdaterade (efter beslut på årsstämman), att OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är utförd, att brandskyddsöversyn ska göras under 2024 och att föreningens skyddsrum är iordningställda i enlighet med myndighetsbeslut.

Avslutningsvis meddelades att valberedningen (Mercedes Sanchez, mercedes@brfkorsbarsgarden.se, och Johan Kellokumpu, johan@brfkorsbarsgarden.se,) gärna vill få kontakt med de som är intresserade av styrelsearbete.

Av: styrelsen, december 10, 2023
Tillbaka