Hissar och transporter

SÅ SKYDDAR VI VÅRA NYA HISSAR FRÅN ONÖDIGT SLITAGE

Rutin för beställning av skyddsfiltar 

Föreningens ambition, nu när vi fått nya hissar, är att vi ska vara rädda om dem och se till att de inte blir utsatta för onödigt slitage. Föreningen har därför införskaffat skyddsfiltar för att undvika det. Så boka skyddsfilt hos Driftia Felanmälan och ombesörj därmed att hissen i din port förses med skyddsfiltar vid in- och utflyttning samt vid renovering av lägenhet.

Gör så här:

  • Gör en felanmälan hos Driftia Förvaltning antingen via webben www.driftia.se eller via telefon 08-744 44 33 med information om att skyddsfilt skall hängas upp i hissen.
  • Meddela datum för in- och utflytt samt vid renovering av lägenhet meddela start- och slutdatum.
  • Föreningens fastighetsskötare ombesörjer att skyddsfilt hängs upp i hissen under angiven period.
  • Denna rutin ingår i föreningens förvaltning. 
Av: styrelsen, mars 18, 2022
Tillbaka