Cykelrensning!

Senast söndag 1/5 måste alla cyklar i cykelförråden vara märkta med namn, datum och adress. Datum för märkningen ska vara aktuellt, d v s för år 2022. Cyklar med gamla datummärkningar kommer att omhändertas.

Märklappar finns i respektive cykelförråd.

De cyklar som är omärkta den 2/5 kommer att omhändertas under maj månad och förvaras under sex månader. Omärkta, ej uthämtade, cyklar kommer att slängas under december 2022. Cykelförråden är endast till för cyklar som används så uppenbart trasiga och oanvända cyklar kommer också att omhändertas och förvaras i sex månader innan de slängs.

Det är inte tillåtet att låsa fast cyklar i rör och ledningar, sådana lås tas bort efter 1/5. Omärkta cyklar som är fastlåsta i cykelställ kommer att omhändertas. Lås som föreningen behöver bryta upp kommer ej att ersättas! 

Av: styrelsen, mars 27, 2022
Tillbaka