Sophantering – släng rätt!

Styrelsen har beslutat att den som ertappas med att placera sopor på otillåtna platser kan debiteras för bortforslingen. Den som ertappas med att slänga kartonger i sopnedkast (och därmed orsakar stopp) kommer också att debiteras för de kostnader som uppstår. Framförallt pizzakartonger har orsakat flera stopp!

Grovsopor kan lämnas när Aktiv transport är inbokade (se kalendern för tider och datum – inloggning krävs). Återvinningsmaterial (tidningar, kartonger, glas och liknande) lämnas till återvinningsstationer. Vitvaror som byts ut kan oftast tas tillbaka av det företag som levererar den nya produkten.

Egna byggsopor hanteras i särskild ordning (kontakta styrelsen innan byggsäckar ställs upp). Den som renoverar sin lägenhet har ansvar för att byggsopor transporteras bort! OM det inte sköts kan den ansvarige debiteras för föreningens kostnader + en straffavgift på 1000 kronor.

Av: styrelsen, januari 16, 2019
Tillbaka