Förändringar i lägenhet

För större ombyggnationer krävs tillstånd ifrån föreningens styrelse. Läs igenom bifogat dokument noga.

Arbetstid

Vid arbete i egen lägenhet ska naturligtvis hänsyn tas till grannar. Det innebär att man både annonserar i entrén (med telefonnummer) och dessutom lägger en lapp i brevlådan hos de närmaste grannarna. Högljutt arbete får endast ske mellan 08.00 – 17.00 på vardagar och mellan 12.00 – 16.00 på lördagar.

Badrumsrenovering

Se separat anslag under ”Fastighet & service”. Observera att badrumsrenoveringar ska anmälas till styrelsen i förhand!

Fläktar

Vid byte av köksfläkt är det viktigt att denna inte har en motor utan endast ett spjäll som öppnar och stänger. Det är absolut förbjudet att installera en spiskåpa med fläkt. Om felaktigt installerad fläkt upptäcks så ska det återställas till en tillåten modell på bostadsinnehavarens bekostnad.

Dokument

Renovering av lägenhet