Förändringar i lägenhet

För större ombyggnationer krävs tillstånd ifrån föreningens styrelse. Läs nedanstående noggrant.

Arbetstid

Vid arbete i egen lägenhet ska naturligtvis hänsyn tas till grannar. Det innebär att man både annonserar i entrén (med telefonnummer) och dessutom lägger en lapp i brevlådan hos de närmaste grannarna. Högljutt arbete får endast ske mellan 08.00 – 17.00 på vardagar och mellan 12.00 – 16.00 på lördagar. På söndagar får inget störande arbete ske.

Byggavfall med bigbagsäckar

Säckar får bara ställas på anvisad plats och under max en vecka. Om inte detta hanteras korrekt så kan föreningen ta bort och debitera bostadsinnehavaren för kostnaderna.

Badrumsrenovering

Se separat anslag under ”Fastighet & service”. Observera att badrumsrenoveringar ska anmälas till styrelsen innan renovering av badrum påbörjas.

Ventilation

Vid byte av spiskåpa för central ventilation är det viktigt att denna inte har en motor utan endast ett spjäll som öppnar och stänger. Det är absolut förbjudet att installera en spiskåpa med fläkt. Om felaktigt installerad fläkt upptäcks så ska det återställas till en tillåten modell på bostadsinnehavarens bekostnad.

Ombyggnader, renovering som berör ventilationen ska besiktigas av behörigt företag genom styrelsen. Om byggnaders om inte godkänns kommer återställas på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.

Värme

Ingrepp i värmesystemet kräver skriftligt tillstånd från styrelsen.

Kök

Ombyggnad av kök i form av ytskiktsrenovering kräver inget tillstånd.

Ska hela köket bytas ut och byggas om krävs tillstånd från styrelsen. För vatten och avlopp krävs ”Säker vatten”-installation av auktoriserat företag. Droppskydd ska placeras under diskmaskin, kyl och frys.

Stommar/ väggar

Väggar av betong får inte rivas, kapas eller ändras då dessa är bärande i konstruktionen för fastigheten.

Gipsväggar får rivas och flyttas utan tillstånd från styrelsen. Om väggar flyttas och rum kommer till eller öppnas upp så måste ventilationen byggas om för att passa den nya planlösningen enligt Plan och Bygglagen och uppfyller kraven enligt obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Ytskiktsrenovering kräver inget tillstånd.

Sänkning av innertak och montering av gipstak med spottar eller liknande kräver inget tillstånd.

El

Installationer och förändringar ska följa elsäkerhetslagen och varje bostadsrättsinnehavare har ansvar för sin egen el.

Dokument

Innan renovering påbörjas ska följande dokument fyllas i och lämnas till styrelsen.