Byggsopor

Den som renoverar eller bygger om sin lägenhet har det fulla ansvaret för att byggsopor tas om hand. Se alltså till att det företag som anlitas är medvetna om att byggsopor måste omhändertas, om inte företaget gör det så är det bostadsinnehavaren som ska bekosta eventuell felaktig hantering.

Byggsopor ska läggas i särskilda bagar och dessa får endast placeras på anvisade platser där de får stå i högst 24 timmar. Se bilder nedan: