Andrahandsuthyrning

Allmänt

Andrahandsuthyrning är att mot hyra upplåta sin lägenhet. Andrahandsupplåtelse är också att låta någon bo i lägenheten utan att han eller hon betalar hyra. Andrahandsupplåtelse är lagens sammanfattande begrepp för båda formerna. Föreningen godkänner upplåtelse i andra hand genom uthyrning om du till exempel ska arbeta eller studera på annan ort. Även ”provboende” på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är ett år. Föreningen kan också godkänna en upplåtelse i andra hand i övrigt för kortare tid, t ex om du skall vara borta hela sommaren och vill att någon, exempelvis släkting som sommarjobbar här, ska kunna bo i lägenheten under tiden.

För borätter höjs avgiften med 405:- per månad som lägenheten är uthyrd i andra hand. 2023 höjs avgiften till 437:- per månad. Detta i enlighet med de stadgeändringar som beslutades vid stämman 2014.

Så ansöker du

Din ansökan ska ske genom vår ekonomiska förvaltares kundportal, har du frågor så kontakta styrelsen via info@brfkorsbarsgarden.se. Glöm inte att motivera din ansökan.

Om jag får nej? Vad gäller då?

Vid avslag på ansökan kan du överklaga beslutet till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm för ett slutligt avgörande.

Kontrakt som är skrivna eller löften som är avgivna utan att styrelsen medgett andrahandsupplåtelsen är utan verkan. Om du vid ett negativt besked på din ansökan ändå hyr eller lånar ut din lägenhet riskerar du att föreningen, efter att ha uppmanat dig att avbryta andrahandsupplåtelsen och du inte har gjort det, förklarar att ditt nyttjande av rätten till din lägenhet med bostadsrätt är förverkad och att föreningen är berättigad att säga upp dig för avflyttning. Efter uppsägning för avflyttning kommer föreningen därefter att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om tvångsförsäljning av bostadsrätten.

Ansvar vid andrahandsupplåtelse

Ansvaret för den person som lägenheten upplåts till i andra hand ligger till 100 procent hos bostadsrättsinnehavaren. Alla klagomål på hyresgästen samt eventuella krav på betalning kommer att göras gentemot bostadsrättsinnehavaren, d v s ägaren till lägenheten. Vid eventuell vräkning är det således bostadsrättsinnehavaren som vräks.

Besittningsskydd

Glöm ej att avtala bort besittningsskyddet. Detta görs enkelt med nedanstånde pdf.

Dokument

Andrahandsuthyrning

Besittningsskydd