Information, mars 2022

Ventilationen är ännu inte helt intrimmad, några lägenheter har haft dålig fart på frånluften så den har vridits upp vilket inneburit att vissa lägenheter nu kan höra ventilationen. Flera lägenheter har också haft problem med imbildning i sina fönster. Detta har kunnat åtgärdas genom byte av tätningslister. För att kunna ställa in och reglera så ventilationen blir bra i alla lägenheter så behöver tyvärr ventilationsfirma återigen komma in i lägenheter. Detta kommer att annonseras i god tid.

Hissrenoveringen närmar sig slutet och även om det varit ett fåtal tillfälliga stopp så ska risken för stående hissar vara avsevärt mycket mindre med de nya hissarna än vad det var med de tidigare hissarna som funnits sedan fastigheten byggdes 1981. I varje hiss finns krokar högt upp på hissarna respektive långsidor. De krokarna ska användas för att hänga upp skyddsfilt vid flytt, lägenhetsrenovering och transport av större möbler och liknande så att hissväggar inte förstörs. Dessa filtar bokas hos Driftia Felanmälan. Ange datum när skyddsfiltarna ska hängas upp och tas ner samt i vilken port. Se info på webben.

Hämtning av grovsopor är inbokat t o m juni, nya tider för hösten läggs ut senare.

Vid vårens fastighetsägarmöte i mitten av mars rapporterades bl a från polisen att Dalen inte sticker ut i brottsstatistiken. Det största problemet är narkotikaförsäljningen så polisen tar gärna emot tips. Tips ska vara detaljerade och tydligt uppge var, när och hur något sker

Kontakt sker via telefon 112 vid pågående brott, telefon 114 14 om det inte är pågående eller via polisen.se och kommunpolis.lpo-globen@polisen.se. För övrigt diskuterades olika trygghets- och trivselfrågor som hur områden mellan olika gårdar kan göras tryggare med bättre belysning.

Vid några tillfällen har boende störts av ungdomar som sniffat lustgas i våra trapphus. Det är inte olagligt att göra detta, men klart olämpligt och både fältassistenter samt polis vill gärna bli informerade om och när detta sker (och förstås även om andra iakttagelser gällande droger). Kontakta i första hand fältassistenter på tel 08-508 145 00, är det stökigt så kan förstås även polisen kontaktas enligt ovan.

Fastighetsutvecklingen med nytt cykelförråd och nya lägenheter ligger på is just nu.

Cykelförråden kommer att rensas på trasiga och omärkta cyklar. Endast cyklar som används regelbundet ska finnas i de förråden. Cyklar som är trasiga ska placeras i egna förråd. Cykelförråden är INTE att se som extra förvaringsutrymmen! Cyklar ska märkas med aktuellt datum senast måndag 1/5, därefter kommer omärkta, samt trasiga och uppenbart oanvända, cyklar att omhändertas och förvaras av föreningen sex månader. Cyklar som ej uthämtas efter sex månader kommer att slängas (eller bortskänkas om de är i reparerbart skick).

Kriget i Ukraina har medfört större uppmärksamhet på skyddsrum och styrelsen går igenom de skyddsrum som finns i fastigheten och kontrollerar att de lever upp till de myndighetskrav som ställs.

Notera gärna söndag den 24/4 i kalendrar. Styrelsen planerar en liten aktivitet för gårdens alla boende då.

Årets stämma kommer att hållas måndag den 23/5. Stämman kommer att hållas i Quality Hotel i Globen-området. Separat kallelse med sedvanliga handlingar kommer att delas ut till alla medlemmar någon gång mellan 25/4 och den 8/5. 

Av: styrelsen, mars 29, 2022
Tillbaka