Försäkring

Du som bor i bostadsrätt här på Körsbärsgården behöver inte teckna något bostadsrättstillägg i din egen försäkring eftersom Brf Körsbärsgården har tecknat det för alla bostadsrättsinnehavare. Bostadsrättstillägget har en grundsjälvrisk på 1.500:- och gäller vid vattenskador. Försäkringen gäller egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och som bostadsrättshavaren enligt bostadsrättsföreningens stadgar och bostadsrättslagen är underhållsskyldig för.

Det som ersätts via bostadsrättstillägget är skador på ytskikt (minus åldersavdrag). Bostadsrättstillägget ersätter alltså inte vattenskadade möbler eller mattor, ersättning för sådana skador utges genom egen hemförsäkring! OM du får en vattenskada så ska du kontakta vår förvaltare, du behöver inte själv ta någon kontakt med föreningens försäkringsbolag. Gör inga egna beställningar innan du har kontakt med vår förvaltare!

Naturligtvis bör alla boende ha egna försäkringar för alla andra skador och händelser som tyvärr kan ske.