Parkering och garage

Föreningen har ett fåtal parkeringsplatser vilka i dagsläget hyrs ut tre år i taget. För att ställa sig i kö till dessa kontaktar man föreningens förvaltare på telefon 018 66 01 60  eller via denna länk. Endast medlemmar i Brf Körsbärsgården kan ställa sig i kön. Hyr man i dagsläget en plats av föreningen kan man inte ställa sig i kön.

Det finns även fem garage i närheten där man kan hyra plats genom Stockholm Stads Parkering, telefon 08-772 96 00. Garagen heter Dalgränd, Kolonistugan, Rönnbäret, Åstorpsgaraget och Åsgärdet. Garagen ägs av Svenska Bostäder, varför deras hyresgäster har förtur till deras garageplatser.

Det finns avgiftsbelagd parkering vid gymmet, Fitness24Seven, på Åsgärdevägen 5. Det går också att parkera längs Sofielundsvägen, Grusåsgränd och Garagevägen. Se gatuskyltning för villkor.