Motion till årsstämma 2023

Finns det saker som du vill att föreningen ska åtgärda eller göra? Lämna då in en motion till årsstämman.

Motioner ska mejlas till info@brfkorsbarsgarden.se (skriv ”motion 2023” i ämnesraden).

Motionen bifogas sedan kallelsen till årsstämman och tas upp på stämman för beslut. Genom röstning beslutas av medlemmarna om motionen ska verkställas av styrelsen eller ej under kommande mandatperiod.

I motionen ska du förklara vad det är som du vill att kommande styrelse ska åtgärda eller göra. Beskriv situationen – bakgrund – och vad du vill att styrelsen ska göra – yrkande – samt ange tydlig avsändare.

Din motion ska vara inlämnad senast den 15 mars 2023.

Det underlättar om din motion är så beskrivande som möjligt, och framförallt – att det finns ett tydligt yrkande! Se exempel på www.brfkorsbarsgarden.se  

Av: styrelsen, januari 20, 2023
Tillbaka