Årsstämma 2023

Årets stämma kommer att hållas i föreningens träfflokal tisdag den 30/5 kl 18. Stämmohandlingar kommer dels att delas ut till medlemmar, dels finnas tillgängliga på webben.

Vid årsstämman valdes en styrelse om sju personer, se under rubrik ”Föreningen”. Valberedningen fick förnyat förtroende även för kommande verksamhetsår. Stämmoprotokoll läggs upp när det är justerat.

Av: styrelsen, april 26, 2023
Tillbaka