Angående avgiftssänkningen

Se här vad mäklare tycker om avgiftssänkningen. 🙂