Styrelse efter stämma 28 maj 2018

Vid stämman den 28:e maj 2018 valdes sju ordinarie ledamöter. Vid styrelsens första möte konstituerade den sig enligt följande:

Madelaine Possman, Dalgränd 10, ordförande

Peter Klintebäck, Dalgränd 6, sekreterare

Eduard Dyachuk, Dalgränd 12,  kassör

Mats Jonaeson, Dalgränd 6, ledamot

Lars Mertner, Dalgränd 6, ledamot

Margit Norberg, Dalgränd 22, ledamot

Ana Stolica, Dalgränd 12, ledamot

Av: styrelsen, augusti 15, 2018
Tillbaka