Motioner till årsstämman

Årets stämma kommer att hållas måndagen den 25/5. Stämmohandlingar kommer att delas ut mellan 27/4 och 10/5. Den som vill föreslå något till stämman måste skriva en motion, och den måste vara inlämnad senast den 13/3. Motioner kan lämnas in både i föreningens brevlåda utanför tvättstugan och mejlas till info@brfkorsbarsgarden.se (OBS – skriv ”Motion till årsstämma 2020” i ämnesraden). Exempel på hur en motion bör se ut finns här, viktigast är att det finns ett tydligt yrkande som stämman sedan ska ta ställning till.

Av: styrelsen, januari 23, 2020
Tillbaka