Rapport från informationsmöte 11/12

Vid boendemötet den 11/12 informerades bland annat om:

 • fasadmålningen: att den följt plan och hållit sig inom budget. Avslutande möte med entreprenör och genomgång av protokollet från slutbesiktningen görs under december. Förutsatt att styrelsen godkänner att alla anmärkningar i besiktningsprotokoll är åtgärdade betalar föreningen slutfaktura.
 • fönsterrenovering: även fönsterrenoveringen har gått enligt plan. Dock framfördes det av boende att det uppstått imma och fukt i deras fönster efter att de renoverats. Den information styrelsen fått Mistral gällande imma på fönster kan bero på att fönstren nu är mer täta än tidigare och att de fönster som målats under hösten kan drabbas av fukt, imma, på insidan av det yttre fönstret. Mistral förklarar att det dels beror på att målarfärgen avger fukt, innan den torkat ordentligt, dels att det är kall utetemperatur som kan ge fukt mellan fönstren. Det man kan göra om man har imma mellan fönster är att torka av fukten och putsa med kylvätska (tips från boende). Det fungerar!
 • trädgård – utemiljö: att vi har ny entreprenör, AB Solbrudens Trädgårdar, som anlitats för utemiljö och snöröjning. Att motion från årsstämman gällande åtgärder att ansa växtligheten utanför entrén till Dalgränd 8 är genomfört.
 • att övriga motioner från årsstämman kommer styrelsen att börja arbeta med efter årsskiftet.
 • att styrelsen haft möte med Miljöförvaltningen som kontrollerade om föreningen arbetar enligt de myndighetskrav som gäller. Bfr Körsbärsgården fick gott betyg för hur föreningen sköts.
 • APTUS: Nya Aptuslås har installerats till boendes gemensamma utrymmen såsom lägenhetsförråds-/källardörrar, cykelrum och barnvagnsrum. Det innebär att den dörrbricka boende har kommer att ge tillträde till dörr in till sitt lägenhetsförråd/- eller källardörr och till samtliga cykelförråd samt barnvagnsförråd. Inom snar framtid kommer dock var och en få frågan om till vilket cykelförråd man önskar tillträde. Nyckel till respektive dörr kommer så småningom inte längre att fungera.
 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är genomförd. Ventilationssystemet fungerar inte optimalt i fastigheten. Styrelsen kommer att ombesörja en ordentlig genomsyn och att åtgärder vidtas

 

 • kommande projekt:
  • ca 3-4 st hyreslägenheter kommer att renoveras årligen. Det arbetet börjar i januari 2018. Styrelsen har gjort ett medvetet val att låta en av föreningens lägenheter vara evakueringslägenhet för de hyresgäster som får renoverat
  • fastighetens tak kommer att renoveras och målas under sommarhalvåret 2018
  • lekplatsen kommer att renoveras enligt underhållsplan

 

 • Förslag/idéer på åtgärder, som inkom av boende, till styrelsen:
  • förse innergården med bättre belysning, ex.vis markbelysning såsom andra föreningar i Dalen gjort
  • se över entrédörrar, portar. Återkommande fel uppstår ideligen, portdörrar som inte stängs, ramlar av etc. Boende känner sig inte trygga p.g.a av detta.
  • se över port- och trappstädning. Klagomål framfördes om att städningen inte är tillfredsställande i vissa portar.
  • se över cykelställ. Förslag framkom att införskaffa nya cykelställ, som tar mindre plats och som ger bättre möjlighet att låsa fast cykeln.
  • upprätta en sluten Facebookgrupp för Brf Körsbärsgården. (Meddelade att det är inget som styrelsen har för avsikt att göra.) Sara Bergström, Dalgränd 6, erbjöd sig och tar initiativ till att lägga upp Brf Körsbärsgården på Facebook. Hon efterlyser en administratör som tillsammans med henne kan administrera Facebooksidan.

 

Av: styrelsen, december 7, 2017
Tillbaka