Årsstämma 2020

Vid den uppskjutna årsstämman den 21/9 omvaldes sittande styrelse och vid ett möte den 22/9 konstituerande sig styrelsen enligt följande:

Ordförande: Madelaine Possman

Kassör: Eduard Dyachuk

Sekreterare: Peter Klintebäck

Övriga ledamöter: Mats Jonaeson, Lars Mertner, Margit Norberg, Ana Stolica.

Till valberedning återvaldes Annelie Back (Dalgränd 22) och Kirsten Ytterberg (Dalgränd 8)

Av: styrelsen, september 22, 2020
Tillbaka