Angående fasadmålning av fastigheten

Med anledning av utdelad informationsblad från en medlem i föreningen gällande målning av fastighetens fasad vill styrelsen i Brf Körsbärsgården ge följande klargörande om styrelsens beslut om fasadmålning.

Styrelsen fick i uppdrag av föreningens medlemmar på årsstämman 2016 att se över fasadunderhållet på fastigheten Dalen 15 – Brf Körsbärsgården, se beslut i protokoll från årsstämma 2016.

Utifrån uppdraget från medlemmarna tog styrelsen in offerter gällande fasadtvätt samt målning. Då fasadmålning finns med i föreningens underhållsplan och enligt planen skall målningen med silikatfärg göras år 2020 och därefter med ett intervall för underhåll var 20 år enligt underhållsplanen.

För allas information har det inte gjorts något fasadunderhåll på fastigheten på 36 år, d.v.s sedan byggåret 1981. Alltså, fasaden har varken tvättats eller målats på 36 år!

Styrelsen vill understryka att målning av fastighetens fasad kommer INTE leda till några avgiftshöjningar för varken bostadsrättsinnehavare eller hyresgäster då detta arbete ingår i nuvarande avgift respektive hyra.

Styrelsen undersöker även möjligheten att samtidigt byta ut samtliga stuprör, vilket också står med i underhållsplanen. Det betyder att vi kan spara pengar på dyra byggställningskostnader om vi gör det i samband med fasadmålningen.

Kassaflödet är positivt och vi har inget behov att låna några pengar för att göra detta fasadunderhåll.

Jämfört med andra föreningar i området har vi lägre driftskostnader och lägre belåning än de har. Därför är det nu aktuellt att konkretisera våra planerade underhållsåtgärder de närmaste 10 åren.

En välskött fasad är inte bara viktigt för att huset ska se fräscht och fint ut – att måla fasaden hjälper också byggnaden att hålla sig frisk!!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Körsbärsgården

Av: styrelsen, maj 8, 2017
Tillbaka