Sammanfattning av det som togs upp på informationsmötet den 30 november.

Styrelsen informerade om saker som gjorts i föreningen sen årsmötet i maj.

 • Föreningen har fått en ny webbsida
  • Uppdatera din e-postadress och mobilnummer under fliken förening. – uppdatera din medlemsuppgifter. Använd samma lösenord som tidigare. Mejla info@brfkorsbarsgarden.se om du inte har lösenordet. När du uppdaterat dina medlemsuppgifter kan vi snabbt komma i kontakt med dig om vi behöver nå ut med ett brådskande meddelande eller påminna om årsstämma eller liknande. Så gå in på webbsidan och lägg in dina uppgifter.
 • Träfflokalen bokas numera elektroniskt på samma sätt som tvättstugan
  • Det är inlagt samma bokningspass som tidigare. Varje bokningspass kostar 300 kr och debiteras i efterhand på avgiften eller hyran och administreras av HSB.
 • Fastigheten har fått en ny undercentral installerad då den från byggåret gick sönder.
  • Med den nya undercentralen får vi en jämnare och förhoppningsvis mer kostnadseffektiva uppvärmning av både element och varmvatten.
 • Bord och bänkar under pergolan på ”torget” är borttagna
  • Under en längre tid har det kommit mycket klagomål från boende med lägenheter som vätter mot ”torget” på att det samlas ungdomar kvällar och sena nätter som stör nattsömnen för många varpå beslut fattats om att avlägsna bänkar och bord. Det finns även en idé om hur man kan skapa en trivsammare yta på ”torget”. Mer om den idén kommer att informeras om i vår. Har du själv en idé om hur föreningen skulle kunna göra en annorlunda plats än ”torget” som är idag, mejla din idé till info@brfkorsbarsgarden.se
 • Kö till föreningens parkeringsplatser
  • Det finns finns nu en kö upprättad för medlemmar till föreningens två parkeringsplatserför. Kontakta HSB servicecenter om du vill anmäla dig och ställa dig i kö.
 • Ekonomi
  • Föreningen har amorterat 13 miljoner kronor på föreningslånen hos SBAB. Nuvarande lånebelopp för föreningen är ca 49 miljoner kronor. Det innebär att föreningen har amorterat 21 miljoner kronor sen tillträdet 2010.
  • En kort brief om att Johan Harvig från SBAB varit på ett av styrelsens möten och informerat om att Brf Körsbärsgården har enligt SBAB en mycket bra ekonomi. Styrelsen fick positiv feedback på att föreningen amorterat så mycket på sina lån och att de nyckeltal Johan tagit fram i jämförelse med andra bostadsrättsföreningar i Dalen visar att Brf Körbärsgården i sammanhanget ligger bra till och visar på en välskött bostadsrättsförening.
  • Föreningens ekonomi i övrigt fortlöper som den ska. Vissa utgifter finns dock för oförutsätta händelser som ligger utanför fastighetens underhåll, men som i huvudsak täcks upp av föreningens försäkring.
 • Allmän information som föreningen behöver påminna alla boende om lite nu och då
  • Släng inte kartonger, inga som helst kartonger, i sopnedkasten. Det orsakar stopp som blir till onödiga utgifter för föreningen.
  • Det har uppstått stopp i avloppsrör som fått åtgärdas akut. Så tänk på vad du spolar ner i avloppet.
   • Spola ex.vis INTE ner kattsand, tops, bindor etc
  • Påminnelse om att det råder förbud mot motortrafik på förneingens mark
  • Information om rensing av trapphus och loftgångar från den 1 december 2016
  • Stamspolning av alla avloppsstammar har utförts.
  • En samfällighet med övriga bostadsrättsföreningar har bildats i området med anledning av sopsugen som samfälligheten skall ansvara för.
  • Fastighetsägarmöte har hållits där bl.a. informerades om införande av boendeparkering i området kring Enskededalen samt den långa kötiden till Dalens alla p-garage. Svenska Bostäder, som äger några av garagen, blev ombedda att se över sina kö-rutiner för att korta ner kö-tiden för boende i Dalen.
  • Beskärning av föreningens träd kommer att ske den 16 och 18 januari 2017. Senast det gjordes var under 2010. Så nu är det dags igen att bl.a. gallra ur kronorna på våra körsbärsträd.
  • Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbete? Ta då kontakt med valberedningen Eva Britt Lönnback Yilma eller Bo-Göran Knutes. Deras kontaktuppgifter hittar du på webbsidan.
 • Pågående projekt
  • Fönsterrenovering – Styrelsen har fattat beslut om metod, dvs hur föreningens fönster skall renoveras. Nuvarande träkarmar behålls. De skall målas och vid behov, om delar av karmen är i väldigt dåligt skick, byts de ut. Fönstren får nytt kitt där det behövs . Isolerglaset, den s.k. kassetten, byts ut i samtliga fönster. Utifrån detta beslut har arbetet med att färdigställa offertförfrågan och ta in offerter från olika entreprenörer påbörjats. Mer information kommer.
  • Aptusbrickor – Styrelsen har beslutat att förse fastighetens samtliga gemensamma utrymmen med aptusbrickor. Det innebär att man kommer att använda sin aptusbricka för att bl.a. komma i förrådsutrymmen, cykelrum och barnvagnsrum.
  • Takunderhåll – Det har gjorts en översyn av fastighetens tak. Sammantaget kan sägas att taken behöver dels ett kortsiktigt underhåll, dels en genomgående renovering på längre sikt.
Av: styrelsen, december 29, 2016
Tillbaka