Nyheter

Informationsmöte 11/12

Inbjudan till informationsmöte måndag den 11 december kl. 19.00 i träfflokalen

 Styrelsen välkomnar alla boende till ett möte där vi bl.a. kommer att informera om

 • Vad som som gjorts och vad som är på gång sedan årsstämman i våras
 • Statusrapport om föreningens ekonomi
 • Pågående projekt

Mejla till styrelsen info@brfkorsbarsgarden.se redan nu om det är något speciellt du vill att vi ska ta upp. Det går givetvis också bra att ta upp frågor direkt på mötet!!

Lägg gärna in din e-postadress och mobilnummer på www.brfkorsbarsgarden.se så får du vid tillfällen som detta en påminnelse om mötet i mobilen och en inbjudan direkt till din mejl.

Samma lösenord som tidigare gäller även på nya webbsidan.

Föreningen bjuder på fika, lussebullar, pepparkakor och alkoholfri glögg

STYRELSEN HÄLSAR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!!

 

Fönsterrenovering

Fönsterrenoveringsprojektet med Mistral tar sommarsemester

Från och med vecka 28 till och med vecka 30 tar fönsterrenoveringen i lägenheter en paus, arbetet med fönsterrenoveringen startar igen den 1 augusti.
Avisering görs av Mistral till varje lägenhet när de önskar komma och sätta igång med renoveringen.

Målningsarbeten på utsidor av fönster kommer dock att utföras under dessa sommarveckor – i trapphus, på loftgångar samt av förråds- och källarfönster. 

Ny styrelse fr o m 29 maj

Vid stämman den 29:e maj 2017 valdes sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Vid styrelsens första möte den 5/6 konstituerade den sig enligt följande:

Madelaine Possman, Dalgränd 10, ordförande

Peter Klintebäck, Dalgränd 6, sekreterare

Jon Lachmann, Dalgränd 4, kassör

Eduard Dyachuk, Dalgränd 12, ledamot

Mats Jonaeson, Dalgränd 6, ledamot

Lars Mertner, Dalgränd 6, ledamot

Margit Norberg, Dalgränd 22, ledamot

 

Malhazi Ozmanian, Dalgränd 10, suppleant

Helena Salberg, Dalgränd 4, suppleant

Angående fasadmålning av fastigheten

Med anledning av utdelad informationsblad från en medlem i föreningen gällande målning av fastighetens fasad vill styrelsen i Brf Körsbärsgården ge följande klargörande om styrelsens beslut om fasadmålning.

Styrelsen fick i uppdrag av föreningens medlemmar på årsstämman 2016 att se över fasadunderhållet på fastigheten Dalen 15 – Brf Körsbärsgården, se beslut i protokoll från årsstämma 2016.

Utifrån uppdraget från medlemmarna tog styrelsen in offerter gällande fasadtvätt samt målning. Då fasadmålning finns med i föreningens underhållsplan och enligt planen skall målningen med silikatfärg göras år 2020 och därefter med ett intervall för underhåll var 20 år enligt underhållsplanen.

För allas information har det inte gjorts något fasadunderhåll på fastigheten på 36 år, d.v.s sedan byggåret 1981. Alltså, fasaden har varken tvättats eller målats på 36 år!

Styrelsen vill understryka att målning av fastighetens fasad kommer INTE leda till några avgiftshöjningar för varken bostadsrättsinnehavare eller hyresgäster då detta arbete ingår i nuvarande avgift respektive hyra.

Styrelsen undersöker även möjligheten att samtidigt byta ut samtliga stuprör, vilket också står med i underhållsplanen. Det betyder att vi kan spara pengar på dyra byggställningskostnader om vi gör det i samband med fasadmålningen.

Kassaflödet är positivt och vi har inget behov att låna några pengar för att göra detta fasadunderhåll.

Jämfört med andra föreningar i området har vi lägre driftskostnader och lägre belåning än de har. Därför är det nu aktuellt att konkretisera våra planerade underhållsåtgärder de närmaste 10 åren.

En välskött fasad är inte bara viktigt för att huset ska se fräscht och fint ut – att måla fasaden hjälper också byggnaden att hålla sig frisk!!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Körsbärsgården

Sammanfattning av det som togs upp på informationsmötet den 30 november.

Styrelsen informerade om saker som gjorts i föreningen sen årsmötet i maj.

 • Föreningen har fått en ny webbsida
  • Uppdatera din e-postadress och mobilnummer under fliken förening. – uppdatera din medlemsuppgifter. Använd samma lösenord som tidigare. Mejla info@brfkorsbarsgarden.se om du inte har lösenordet. När du uppdaterat dina medlemsuppgifter kan vi snabbt komma i kontakt med dig om vi behöver nå ut med ett brådskande meddelande eller påminna om årsstämma eller liknande. Så gå in på webbsidan och lägg in dina uppgifter.
 • Träfflokalen bokas numera elektroniskt på samma sätt som tvättstugan
  • Det är inlagt samma bokningspass som tidigare. Varje bokningspass kostar 300 kr och debiteras i efterhand på avgiften eller hyran och administreras av HSB.
 • Fastigheten har fått en ny undercentral installerad då den från byggåret gick sönder.
  • Med den nya undercentralen får vi en jämnare och förhoppningsvis mer kostnadseffektiva uppvärmning av både element och varmvatten.
 • Bord och bänkar under pergolan på ”torget” är borttagna
  • Under en längre tid har det kommit mycket klagomål från boende med lägenheter som vätter mot ”torget” på att det samlas ungdomar kvällar och sena nätter som stör nattsömnen för många varpå beslut fattats om att avlägsna bänkar och bord. Det finns även en idé om hur man kan skapa en trivsammare yta på ”torget”. Mer om den idén kommer att informeras om i vår. Har du själv en idé om hur föreningen skulle kunna göra en annorlunda plats än ”torget” som är idag, mejla din idé till info@brfkorsbarsgarden.se
 • Kö till föreningens parkeringsplatser
  • Det finns finns nu en kö upprättad för medlemmar till föreningens två parkeringsplatserför. Kontakta HSB servicecenter om du vill anmäla dig och ställa dig i kö.
 • Ekonomi
  • Föreningen har amorterat 13 miljoner kronor på föreningslånen hos SBAB. Nuvarande lånebelopp för föreningen är ca 49 miljoner kronor. Det innebär att föreningen har amorterat 21 miljoner kronor sen tillträdet 2010.
  • En kort brief om att Johan Harvig från SBAB varit på ett av styrelsens möten och informerat om att Brf Körsbärsgården har enligt SBAB en mycket bra ekonomi. Styrelsen fick positiv feedback på att föreningen amorterat så mycket på sina lån och att de nyckeltal Johan tagit fram i jämförelse med andra bostadsrättsföreningar i Dalen visar att Brf Körbärsgården i sammanhanget ligger bra till och visar på en välskött bostadsrättsförening.
  • Föreningens ekonomi i övrigt fortlöper som den ska. Vissa utgifter finns dock för oförutsätta händelser som ligger utanför fastighetens underhåll, men som i huvudsak täcks upp av föreningens försäkring.
 • Allmän information som föreningen behöver påminna alla boende om lite nu och då
  • Släng inte kartonger, inga som helst kartonger, i sopnedkasten. Det orsakar stopp som blir till onödiga utgifter för föreningen.
  • Det har uppstått stopp i avloppsrör som fått åtgärdas akut. Så tänk på vad du spolar ner i avloppet.
   • Spola ex.vis INTE ner kattsand, tops, bindor etc
  • Påminnelse om att det råder förbud mot motortrafik på förneingens mark
  • Information om rensing av trapphus och loftgångar från den 1 december 2016
  • Stamspolning av alla avloppsstammar har utförts.
  • En samfällighet med övriga bostadsrättsföreningar har bildats i området med anledning av sopsugen som samfälligheten skall ansvara för.
  • Fastighetsägarmöte har hållits där bl.a. informerades om införande av boendeparkering i området kring Enskededalen samt den långa kötiden till Dalens alla p-garage. Svenska Bostäder, som äger några av garagen, blev ombedda att se över sina kö-rutiner för att korta ner kö-tiden för boende i Dalen.
  • Beskärning av föreningens träd kommer att ske den 16 och 18 januari 2017. Senast det gjordes var under 2010. Så nu är det dags igen att bl.a. gallra ur kronorna på våra körsbärsträd.
  • Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbete? Ta då kontakt med valberedningen Eva Britt Lönnback Yilma eller Bo-Göran Knutes. Deras kontaktuppgifter hittar du på webbsidan.
 • Pågående projekt
  • Fönsterrenovering – Styrelsen har fattat beslut om metod, dvs hur föreningens fönster skall renoveras. Nuvarande träkarmar behålls. De skall målas och vid behov, om delar av karmen är i väldigt dåligt skick, byts de ut. Fönstren får nytt kitt där det behövs . Isolerglaset, den s.k. kassetten, byts ut i samtliga fönster. Utifrån detta beslut har arbetet med att färdigställa offertförfrågan och ta in offerter från olika entreprenörer påbörjats. Mer information kommer.
  • Aptusbrickor – Styrelsen har beslutat att förse fastighetens samtliga gemensamma utrymmen med aptusbrickor. Det innebär att man kommer att använda sin aptusbricka för att bl.a. komma i förrådsutrymmen, cykelrum och barnvagnsrum.
  • Takunderhåll – Det har gjorts en översyn av fastighetens tak. Sammantaget kan sägas att taken behöver dels ett kortsiktigt underhåll, dels en genomgående renovering på längre sikt.